Najnovšie pridané články.

US č.32

15.02.2019

Úradná správa Slovenský futsal č.32 - 2018/2019 zo dňa 15.2.2019

US č.31

08.02.2019

Úradná správa Slovenský futsal 31 - 2018/2019 zo dňa 8.2.2019

US č.30

01.02.2019

Úradná správa Slovenský futsal 30 - 2018/2019 zo dňa 1.2.2019

US č.29

25.01.2019

Úradná správa Slovenský futsal 29 - 2018/2019 zo dňa 25.1.2019

US č.28

18.01.2019

Úradná správa Slovenský futsal 28 - 2018/2019 zo dňa 18.1.2019

US č.27

11.01.2019

Úradná správa Slovenský futsal 27 - 2018/2019 zo dňa 11.1.2019

US č.26

04.01.2019

Úradná správa Slovenský futsal 26 - 2018/2019 zo dňa 4.1.2019

POKYNY pre R a DZ (DS/PR) popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí

Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach Slovenského futsalu z 02. septembra 2017

US č.25

21.12.2018

Úradná správa Slovenský futsal 25 - 2018/2019 zo dňa 21.12.2018

US č.24

14.12.2018

Úradná správa Slovenský futsal 24 - 2018/2019 zo dňa 14.12.2018

US č.23

07.12.2018

Úradná správa Slovenský futsal 23 - 2018/2019 zo dňa 7.12.2018

US č.22

30.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 22 - 2018/2019 zo dňa 30.11.2018

US č.21

23.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 21 - 2018/2019 zo dňa 23.11.2018

US č.20

16.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 20 - 2018/2019 zo dňa 15.11.2018

US č.19

09.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 19 - 2018/2019 zo dňa 9.11.2018


Komisia pre riadenie súťaží

Komisia pre riadenie súťaží (ďalej iba "Exekutíva") je odbornou komisiou zriadenou Výkonným výborom Slovenského Futsalu v súlade s článkom 12 Stanov Slovenského Futsalu.


Prečítajte si ako prví, čo je nové

Stránky sú v správe Exekutívy SF

Slúžia na jednoduchšiu orientáciu v normách a rozhodnutiach Exekutívy od sezóny 2018/2019. Zodpovedná osoba za obsah je predseda Exekutívy SF.