Zloženie a kontakty

Ján Ploštica

Predseda exekutívy SF

Zodpovednosť:
VARTA FUTSAL LIGA
Tvorba úradných správ
Koordinácia činnosti Exekutívy SF

Kontakt:
exekutiva@futsalslovakia.sk  
tel: +421 907 880 705

Ivan Čuhár

Podpredseda exekutívy SF

Zodpovednosť:
Matrika SF

Kontakt:
matrika@futsalslovakia.sk
tel: +421 905 894 750

Dušan Štaffen

člen exekutívy SF

Zodpovednosť:
Riadenie juniorských súťaži SF U20 a U17

Kontakt:
mladez@futsalslovakia.sk
tel: +421 903 733 710

Marcel Budáč
člen exekutívy SF

Zodpovednosť:
Riadenie a vzdelávanie DS a DPR

Kontakt:
rozhodcovia@futsalslovakia.sk
tel: +421 915 836 600

Lukáš Berec

člen exekutívy SF

Zodpovednosť:
Riadenie ženských súťaží.

Kontakt:
women@futsalslovakia.sk
tel: +421 915 808 251