Integrita

ÚVOD

Čo je to match-fixing (integrita)?

"Match fixing" znamená v preklade nečestné ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov/súťaží. Jedná sa o snahu jednej či viacerých osôb ovplyvniť výsledok zápasu/súťaže resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas zápasu/súťaže prostredníctvom vedomého konania alebo úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému resp. neštandardnému priebehu športového zápasu/súťaže.

Čo všetko je match fixing (kvôli čomu sa robí) - tipovanie, osobné dôvody, účelová nominácia na zápas, predané/darované body(záchrana, titul, LM), predaj a hosťovanie hráčov, protislužby a regionálna pomoc, veľké kluby proti malým, starší hráči v mládežníckych zápasoch.

Integrita športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže

Kde nahlásiť?

Email: integrita@futbalsfz.sk
Hot-linka: 0907 808 007

Všeobecnú korupciu môžete nahlásiť na emailovej adrese:

korupcia@futbalsfz.sk

Čo by sa malo nahlásiť(na čo sa informovať)

podozrivý zápas, účastník zápasu (hráč, rozhodca, tréner),  zakázané tipovanie na zápasy, inú korupciu nesúvisiacu priamo so zápasom, informovať sa ako riešiť situáciu


Anonymný 
Formulár na nahlásenie podozrenia z narušenia Integrity súťaží SF. 
Formulár je odoslaný priamo na oddelenie integrity SFZ. SF nemá možnosť do tohto procesu akokoľvek zasiahnuť.