Návody sú prevzaté zo stánky www.futbalsfz.sk

Elektronický transfer je moderná, veľmi jednoduchá, forma vybavenia prestupu, hosťovania a iných matričných úkonov hráča v slovenskom futbale pomocou efektívneho pracovného prostredia informačného systému slovenského futbalu ISSF.

Aktivácia osobného konta člena Slovenského Futbalového Zväzu, Slovenského Futsalu.