Zmluva s amatérom

01.07.2018

Prázdna zmluva s amatérom vypracovaná podľa požiadaviek zákona o športe.