Doplnenie družstva

16.10.2018

Otázka (Peter): Na zápas nastúpil hráč hostí, ktorý nebol pred zápasom prítomný. Hráč prišiel cca v 15 min stretnutia. Umožňujú to pravidlá, žiadam o vysvetlenie.

Odpoveď: Áno je to možné. Ak hráč, nie je pred stretnutím prítomný a družstvo pre stretnutím upozorní R na fakt, že takýto hráč, príde na stretnutie neskôr. R takéhoto hráča pred stretnutím, pri kontrole, zo zápisu nevymaže. Ak hráč, príde na stretnutie neskôr, R tohoto hráča skontroluje a na základe kontroly ho pripustí/nepripustí ku hre. R a DZ uvedie do zápisu o stretnutí resp. správy DS čas, kedy hráč prišiel na stretnutie, resp. kedy ho pripustil ku hre. Ak hráč nakoniec nepríde R a DZ uvedú v zápise o stretnutí resp. v správe DS skutočnosť, že hráč nebol na zápase prítomný. Tento hráč nemôže byť vymazaný po stretnutí zo zápisu o stretnutí.