Smernica 

05.07.2018

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch slovenského futsalu