Stanovy SF

01.07.2018

Stanovy sú základná a zároveň najvyššia norma pre riadenie futsalu na území SR.