US č.1

05.07.2019

Úradná správa Slovenský futsal 1 - 2019/2020 zo dňa 4.7.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že k 30.6.2019 sa do VARTA FUTSAL Ligy 2019/2020 riadne prihlásili a splnili podmienky účasti v súťažnej sezóne tieto družstvá:
MIMEL Lučenec
Pinerola Futsal Bratislava
ŠK Makroteam Žilina
MŠK Žilina FUTSAL
Futsal Team Lučenec
Lion car MIBA Banská Bystrica

- odstupuje žiadosť FC Spartak Trnava - futsal ohľadom náhradného termínu pre prihlásenie do Varta Futsal ligy v sezóne 2019/2020 na najbližšie rokovanie VV.

- oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach.


                - žiada regionálne združenia o nahlásenie záujemcov o školenie rozhodcov futsalu

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.