US č.10

07.09.2018

Úradná správa Slovenský futsal 10 - 2018/2019 zo dňa 7.9.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že sa zaoberala podnetom klubu Futsal Team Levice a konštatuje, že vzhľadom k tomu, sa nejde o priamy rozpor s inými normami SF, nebude otvárať už schválený RS VARTA futsal ligy pre sezónu 2018/2019.

- prijala podnet klubu Pinerola Futsal 1994 ohľadom štartu kmeňových hráčov klubu v súvislosti s ich prípadným štartom v súťažiach organizovaných BFZ.

- prijala podnet klubu Wild Boys ´02 Bratislava ohľadom prípadného štartu hráčov na súpiske družstva "A" vo vzťahu k družstvám "B" a "C"; klub dostane vyrozumenie na oficiálny email po vyriešení.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- žiada kluby o vyjadrenie k plánovanej výmene 4. a 7. kola v zmysle emailu, zaslaného na oficiálne adresy klubov, Exekutívou SF dňa 5.9.2018 v termíne do 14.9.2018.

- schvaľuje žiadosť klubu FC Bíli Andeli Futsal o odloženie stretnutia 2. kola VARTA Futsal ligy, podľa B/3/f. Klub predložil Exekutíve SF doklad o organizovaní MS juniorov v zápasení v priestoroch MŠH v Trnave. Exekutíva žiadosť spoplatňuje administratívnym poplatkom 25 EUR v zmysle RS B/3/e

- schvaľuje dohodu klubov FC Bíli Andeli Futsal a ŠK Makroteam Žilina o termíne dohrávky 2. kola VARTA Futsal ligy na 26.10.2018 o 19:30 v MŠH Trnava

- oznamuje úradné hracie časy zápasov 2.kola VARTA futsal ligy.

  • Futsal Team Levice - Wild Boys ´02 Bratislava piatok 14.9.2018 o 19.30 h. ŠH Levice
    (Behančin - Matula - Kuspán)
  • Pinerola Futsal 1994 - MIBA Banská Bystrica piatok 14.9.2018 o 20.10 h. Inter Hala Pasienky Bratislava (Belavý - Grom - Fischer)
  • MŠK Žilina FUTSAL - MIMEL Lučenec sobota 15.9.2018 o 20.00 h. ŠH ŽSK Rosinky Žilina (Botka - Badura - Krchňavý)

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- vyzýva kluby GRIZZLY Slovakia Košice, TNF MIA SAN MIA KANIANKA, Pinerola Futsal 1994, Wild Boys ´02 Bratislava, FC Bíli Andeli futsal, MIMEL Lučenec, MIBA Banská Bystrica, aby v zmysle emailu poslaného na oficiálne adresy klubov zaslali požadované informácie ohľadom ŠH, povereného funkcionára a farebnú kombináciu dresov.

- oznamuje klubom, že uzávierka prihlášok v súťaži FEJ U17 a FEJ U20 je 16.9.2018

4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že termín náhradného seminára bude oznámený v nasledujúcej US.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1299383  Samuel Szabo         Wild Boys '02 Bratislava  
1335682  Denis Miškovič        FC Bíli Andeli futsal

Prestup :

1156808   Andrej Adámek      FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1265894  Michal Babják         FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1259194   Peter Brestovanský    FC Bíli Andeli-futsal   FC Bíli Andeli futsal

1159953   Martin Cintula         FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1251156    Andrej Dobiš          FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1239618   Dušan Dzíbela        FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1266764  Andrej Jedlička      FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1258284  Boris Juhás            FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1268281  Jozef Koricina         FC Bíli Andeli-futsal    FC Bíli Andeli futsal

1349286  Vladyslav Mazur    ŠK SLOVAN Bratislava futsal    Mimel Lučenec

1237045  Robert Greško       MIBA Banská Bystrica    Mimel Lučenec

1271153    Igor Marko             MIBA Banská Bystrica   Wild Boys '02 Bratislava

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1336525   Jozef Holka   FC Vodáreň Trnava   FC Bíli Andeli futsal

1242555   Tomáš Doka   FC Vodáreň Trnava   FC Bíli Andeli futsal

1234071    Samo Marušinec   Pinerola Futsal 1994   Wild Boys '02 Bratislava

1261006   Marek Gajdács   Wild Boys '02 Bratislava   FC Bíli Andeli futsal

1196772   Richard Horňák   4. FSC o.z.   FC Bíli Andeli futsal

6.) Výkonný výbor

- oznamuje, že schválil nominačnú listinu rozhodcov a delegátov súťaží SF na sezónu 2018/2019 tak, ako bol predložený Exekutívou SF

- oznamuje, že schválil J.Kopca za člena Exekutívy SF pre riadenie druhých líg

Voči rozhodnutiam Exekutívy sa môžete odvolať v zmysle RS 2018/2019 a SP.