US č.11

13.09.2018

Úradná správa Slovenský futsal 11 - 2018/2019 zo dňa 13.09.2018

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaoberala sa námietkou klubu MIMEL Lučenec č. 95990 a dospela k záveru, že štart hráča Peterson Bruno Moura Da Silva (1384544) bol neoprávnený v zmysle článku 47 písmeno c) SP SF. Exekutíva SF v oblasti športovo-technických konaní a v súlade s článkom 76 písmeno f) SP SF stretnutie 1. kola VARTA Futsal ligy kontumuje v prospech klubu MIMEL Lučenec a celú vec z uvedeného dôvodu predkladá na rokovanie DK SFZ.

- oznamuje, že na základe nesúhlasného stanoviska klubov k plánovanej výmene 4. a 7. kola nedôjde.

- upozorňuje kluby VARTA Futsal ligy, že komentáre k stretnutiam VARTA futsal ligy je potrebné v zmysle RS 2018/2019 B/5/u posielať do 48 hodín po stretnutí na adresu redakcia@futsalslovakia.sk; nerešpektovanie tejto povinnosti vyplývajúcej z RS 2018/2019 bude mať za následok uloženie sankcie v zmysle RS 2018/2019 C/3/a.

- schvaľuje žiadosť klubu MŠK Žilina FUTSAL o odloženie stretnutia 2. kola VARTA Futsal ligy, podľa B/3/f RS 2018/2019; klub v tejto súvislosti predložil Exekutíve SF doklad o organizovaní MSR žiakov v basketbale v priestoroch ŠH ŽSK Rosinky v Žiline. Exekutíva žiadosť spoplatňuje administratívnym poplatkom 25 EUR v zmysle B/3/e RS 2018/2019.

- schvaľuje dohodu klubov MŠK Žilina FUTSAL a MIMEL Lučenec o termíne dohrávky 2. kola VARTA Futsal ligy na 27.10.2018 o 20:00 v ŠH ŽSK Rosinky.

- schvaľuje žiadosť klubu MIBA Banská Bystrica o zmenu názvu klubu v zmysle RS B/11/e. Nový názov klubu je Lion car MIBA Banská Bystrica. Žiadosť sa spoplatňuje v zmysle RS C/3/a sumou 100 EUR.

- upozorňuje klub Wild Boys´02 Bratislava, že v zmysle správy DS zo stretnutia Wild Boys´02 Bratislava - FC Bíli Andeli futsal je povinný zabezpečiť v zmysle SP článok 51 náležité podmienky na prácu s ISSF a prípadným videozáznamom.

- žiada klub Lion car MIBA Banská Bystrica o vyjadrenie k emailu, ohľadom platby klubu Grizzly Slovakia Košice za nevycestovanie na stretnutie FEJ v ročníku 2017/2018, poslaného z oficiálnej adresy Exekutívy SF dňa 10.9.2018 v termíne do 16.9.2018.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

2.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že uzávierka prihlášok v súťaži FEJ U17 a FEJ U20 je 16.9.2018.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- prijala námietku klubu Mimel Lučenec ohľadom rozhodnutí delegovaných osôb v stretnutí MIMEL Lučenec - ŠK Pinerola Futsal 1994. Námietku vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú. Video spolu s popisom bude zverejnené do 30.9 na stránke Exekutívy.

- prijala námietku klubu ŠK Pinerola Futsal 1994 ohľadom udelenia 1. ŽK a 2. ŽK hráčovi Victor Seiji Martins De Souza (1401145) v stretnutí MIMEL Lučenec - ŠK Pinerola Futsal 1994. Námietku vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú. Video spolu s popisom bude zverejnené do 30.9 na stránke Exekutívy.

- prijala voči rozhodnutiam delegovaných osôb (R) zo stretnutia VARTA Futsal Ligy MIMEL Lučenec - ŠK Pinerola Futsal 1994 opatrenia v zmysle internej smernice Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ.

- oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať dňa 9.10.2018 v Bratislave o 17,15 hod. (miesto konania bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, Budač P. st, Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30,- €.

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1354347   Zuzana Kendrová   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

Prestup :

1230074   Michal Jantoška                             FSC Prievidza   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1237460   Gabriel Antoine Fotso Kamdem   FSC Prievidza   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1196958   Marek Madarász                            FSC Prievidza   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1208520   Peter Kalina                                  FSC Prievidza   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1298941   Tomáš Kecsö                                 KSF DOXX Žilina   MŠK Žilina FUTSAL

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1331074   Ivan Hanakovič   MFsK Nitra   MIBA Banská Bystrica

Zamietnuté prestupy:

1139457   Michal Németh   KSF DOXX Žilina   Stornovaná systémom

1303082   Patrik Kukla       ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Stornovaná systémom

1336525   Jozef Holka       FC Vodáreň Trnava   Stornovaná systémom

1242555   Tomáš Doka      FC Vodáreň Trnava   Stornovaná systémom

Zamietnuté zmeny registrácie:

1287664   Jakub Ďurka   ŠK Makroteam Žilina   nie je naplnený čl. 15, ods. 5 RaPP - je potrebné žiadať prestup.

1304947   Marko Zváč        1.SFC Canaria Team Malacky   Stornovaná systémom

1301952   Patrik Haramia   1.SFC Canaria Team Malacky   Stornovaná systémom

1240994   Roman Košút     KSF DOXX Žilina   Stornovaná systémom

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS alebo SP SF.