US č.11

13.09.2019

Úradná správa Slovenský futsal 11 - 2019/2020 zo dňa 13.9.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- odstupuje disciplinárnej komisii SFZ družstvo Pinerola futsal 1994 Bratislava pre podozrenie z disciplinárneho previnenia v súvislosti s odstúpením zo súťaže VARTA futsal liga v súťažnom ročníku 2019/2020.

- odstupuje disciplinárnej komisii SFZ družstvo Pinerola futsal 1994 Bratislava pre podozrenie z disciplinárneho previnenia v súvislosti s odstúpením zo súťaže VARTA futsal liga v súťažnom ročníku 2019/2020.

- súhlasí so žiadosťou klubu MŠK Nové Zámky futsal na zmenu UHČ stretnutia 3.kola MIMEL Lučenec - MŠK Nové Zámky futsal na 19.9.2019 o 18:30 v ŠH Aréna Lučenec. Žiadosť sa spoplatňuje v zmysle RS VARTA futsal ligy 2019/2020.

- oznamuje UHČ 3. kola Varta Futsal ligy nasledovne

· Mimel Lučenec - MŠK Nové Zámky-futsal, štvrtok 19.9.2019 o 18.30 h, ŠH Aréna Lučenec

· Futsal Team Levice - MŠK Žilina FUTSAL, štvrtok 19.9.2019 o 19.30 h, ŠH Levice

· Lion car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina, piatok 20.9.2019 o 20.00 h, ŠH Badín

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 3. kolo VARTA futsal ligy:

19.09.2019

18:30 Mimel Lučenec - MŠK Nové Zámky (Kopec, Cisko M., Havrila - Kubinec)

19:30 Futsal Team Levice - MŠK Žilina Futsal (Ježík, Matula, Nemček - Čuhár)

20.09.2019

20:00 Lion Car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina (Peško, Budáč ml., Bublávek - Kuspan)

Delegácia je podmienená úspešným absolvovaním fyzických previerok 13.09.2019

- posledný termín náhradných fyzických previerok rozhodcov sa uskutoční 19.09.2019 o 17:00 hod. (tartanová dráha) na Čajkovského 16, Lučenec.

- zmena delegácie:

14.09.2019

20:00 ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (Ježík za Groma)

- Komisia pre riešenie sťažností sa zaoberala podnetom MŠK Žilina Futsal ohľadne vylúčenia hráča Mareka Kavčáka, stanovisko klubu a DK SFZ bolo zaslané mailom.

- Ospravedlnenia: R - Cisco M. 10.-12.10, Behančin 20.-22.9 a 31.10-19.11., Grom 27.-29.9. a 4.-6.10.,

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2019.

4.) Exekutíva v oblasti 2.SLF Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov Openligy sezóna 2019/2020 je 30.9.2019.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1258356   Michal Jakubec   MŠK Žilina FUTSAL

1295350   Martin Kováč   MŠK Nové Zámky-futsal

Prestup :

1215714   Matúš Kyjovský   Pinerola Futsal 1994   Lion car MIBA Banská Bystrica

1166312   Erik Klema   GRIZZLY Slovakia Košice   Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1132309   Stanislav Gendiar   FSC Prievidza   TNF Prievidza

1224837   Milan Duchoň   FSC Prievidza   TNF Prievidza

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.