US č.12

20.09.2019

Úradná správa Slovenský futsal 12 - 2019/2020 zo dňa 20.9.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala problém s nahrávaním videa na portál https://video.sportnet.online/ (ne, po)

- začína konanie voči klubom TNF Lions Prievidza a MŠK Nové Zámkyfutsal pre porušenie článku B/5/k RS Varta futsal ligy; žiada kluby o vyjadrenie k zisteným nedostatkom.

- upozorňuje klub MŠK Nové Zámky futsal na dodržiavanie článku B/5/b RS VARTA futsal ligy pod hrozbou odstúpenia na disciplinárny orgán SFZ.

- zaznamenala oneskorený začiatok stretnutia 3.kola Varta futsal ligy medzi ŠK Makroteam Žilina a MIMEL Lučenec; dôvod oneskorenia - stretnutie extraligy v basketbale a jeho predĺženie. Upozorňuje klub ŠK Makroteam Žilina na dodržanie UHČ stretnutia.

- začína konanie pre neuhradenú zbernú faktúru voči klubu Pinerola futsal 1994 Bratislava (Splatnosť faktúry bola 10.9.2019)

- zaznamenala žiadosť klubu Futsal Team Levice o výklad článkov RS VARTA futsal ligy. Výklad bol zaslaný na oficiálnu adresu klubu.

- žiada kluby TNF Lions Prievidza a ŠK Nové Zámky Futsal o nahlásenie osoby trénera, ktorý bude v sezóne 2019/2020 vykonávať funkciu trénera v klube, v zmysle článku B/7/b RS Varta futsal ligy

- oznamuje UHČ dohrávky 1.kola Varta Futsal ligy nasledovne

· Mimel Lučenec - TNF Lions Prievidza piatok 27.9.2019 o 19.00 ŠH Aréna Lučenec

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

Zmena delegácie:

14.09.2019

20:00 ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (Behančin za Ježíka)

20.09.2019

19:00 Lion Car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina (Botka za Peška)

Ospravedlnenia: R - Peško 18.9-31.12, Matula 10.10., Šlapka 27.-29.9, Belavý 20.9.

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že možnosť prihlásenia do juniorských súťaží U20 a U17 využili tieto kluby:

U20: MIMEL Lučenec, Lion car MIBA Banská Bystrica, ŠK Makroteam Žilina, MŠK Žilina FUTSAL, Futsal Team Levice, TNF Prievidza, MŠK Nové Zámky-futsal, FK Ekoprim Prešov, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, 4FSC, o.z.

U17: TNF Prievidza, MŠK Žilina FUTSAL, ŠK Makroteam Žilina, FK Ekoprim Prešov, Lion car MIBA Banská Bystrica

4.) Exekutíva v oblasti 2.SLF Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov Openligy sezóna 2019/2020 je 30.9.2019.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1289606   Samuel Varchol   FK Ekoprim Prešov

1304611   Patrik Puškaš   FK Ekoprim Prešov

1316380   Radoslav Žihala   FK Ekoprim Prešov

1330533   Radoslav Šoltés   FK Ekoprim Prešov

Prestup :

1284936   Daniel Čeřovský   Pinerola Futsal 1994   Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1142093   Milan Herko   Pinerola Futsal 1994   MŠK Žilina FUTSAL

1249627   Martin Štrbák   Pinerola Futsal 1994   MŠK Žilina FUTSAL

1183915   Tomáš Vážan   FSC Prievidza   TNF Prievidza

1234071   Samo Marušinec   Pinerola Futsal 1994   MŠK Žilina FUTSAL

1228639   Patrik Zaťovič   Pinerola Futsal 1994   MŠK Žilina FUTSAL

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.