US č.13

28.09.2018

Úradná správa Slovenský futsal 13 - 2018/2019 zo dňa 28.09.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prijala žiadosť klubu ŠK Pinerola futsal 1994 vo veci výkladu noriem SF ohľadom dvojitej registrácie vo vzťahu k regionálnemu združeniu SF-Bratislava.

- prijala podnet regionálneho združenia SF-Bratislava vo veci údajnej pohľadávky klubu ŠK Pinerola futsal 1994 voči SF-Bratislava. Pre rozličné interpretácie podkladov iniciuje trojstranné stretnutie zainteresovaných strán, aby Exekutíva mohla zaujať relevantné stanovisko k predmetnej veci.

- žiada kluby, ale aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu Exekutívy exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/ posielali prípadne TIPY do ankiet tvorených Exekutívou SF.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prijala žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava o preloženie stretnutia 11.kola medzi Wild Boys´02 Bratislava a Futsal Team Levice na 8.12.2018 o 18.30 h. Žiadosť vyhovuje v zmysle RS B/3/b; nespoplatňuje sa v zmysle B/3/e.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

-oznamuje úradný hrací čas zápasov 4.kola VARTA futsal ligy.

  • FC Bíli Andeli futsal - Lion car MIBA Banská Bystrica piatok 5.10.2018 o 19.30 h MŠH Trnava (Matula - Badura - Kubinec)
  • Wild Boys ´02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina sobota 6.10.2018 o 18:30 h Interhala Pasienky (Bohun - Budáč ml. - Fischer)
  • MŠK Žilina FUTSAL - Rehab Klinik Baraberi sobota 6.10.2018 o 20:00 h ŠH Rosinky Žilina (Botka - Havrila - Budáč)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať dňa 9.10.2018 v Bratislave o 17,15 hod. (miesto konania bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, Budač P. st, Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30,- €.

- oznamuje, že Slovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorý majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným na emailovú adresu. Tlačivá, prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke si záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ.

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že poverená osoba pre ženský futsal je Lukáš Berec, jeho kontaktné údaje sú: e-mail: women@futsalslovakia.sk, tel. číslo: 0915 808 251.- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude v polovici novembra,- vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v Ženskej futsalovej lige, aby poslali písomne záujem na emailovú adresu: women@futsalslovakia.sk, kde následne budú poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži,- oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámci ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového manažéra, športového zariadenia),- oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15. októbra 2018.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1309921   Stanislav Šarudi   Wild Boys '02 Bratislava

1287833   Mário Zimmer   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

Prestup :

1182072   Róbert Humel   FC Bíli Andeli-futsal   FC Bíli Andeli futsal

1240994   Roman Košút   KSF DOXX Žilina   ŠK Makroteam Žilina

1301294   Andrej Machút   MŠK Žilina FUTSAL   ŠK Makroteam Žilina

1287664   Jakub Ďurka   KSF DOXX Žilina   ŠK Makroteam Žilina


Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF.