US č.13

27.09.2019

Úradná správa Slovenský futsal 13 - 2019/2020 zo dňa 27.9.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- vyrubuje poplatok v zmysle článku C/3/b RS klubom TNF Lions Prievidza a MŠK Nové Zámkyfutsal pre porušenie článku B/5/k RS Varta futsal ligy.

- upozorňuje kluby ŠK Makroteam Žilina a MIMEL Lučenec na povinné registrovanie zmlúv s amatérom - zahraničným hráčom, a to do 30 dní od nastúpenia na stretnutie.

- udeľuje pokutu v zmysle článku C/3/b RS VARTA futsal ligy pre neuhradenú mesačnúzbernú faktúru klubu Pinerola futsal 1994 Bratislava

- zaevidovala informáciu, že p. Peter Jamrich bude vykonávať funkciu trénera v klube TNF Lions Prievidza podľa článku B/7/b RS VARTA futsal ligy.

- zaevidovala informáciu, že p. Peter Ganzner bude vykonávať funkciu trénera v klube MŠK Nové Zámky - futsal podľa článku B/7/b RS VARTA futsal ligy.

- oznamuje UHČ 4.kola Varta Futsal ligy nasledovne

· Mimel Lučenec - Lion car MIBA Banská Bystrica, piatok 4.10.2019 o 19.00 h, ŠH Aréna Lučenec

· MŠK Nové Zámky - futsal - MŠK Žilina FUTSAL, piatok 4.10.2019 o 20.00 h, ŠH Milénium Nové Zámky

· TNF Lions Prievidza - Futsal Team Levice, sobota 25.10.2019 o 19.00 h, ŠH Prievidza

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 4. kolo VARTA futsal ligy:

04.10.2019

19:00 Mimel Lučenec - Lion Car MIBA Banská Bystrica (Behančin, Botka, Mózer - Ploštica)

20:00 MŠK Nové Zámky - MŠK Žilina Futsal (Matula, Šlapka, Poruban - Čuhár)

25.10.2019

19:00 TNF Lions Prievidza - Futsal Team Levice (Grom, Fischer, Kováčik - Krchňavý)

3.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- predkladá návrh rozpisu Ženskej futsalovej ligy, ktorý môžu kluby pripomienkovať do 31.10.2019.

- vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v Ženskej futsalovej lige 2019/2020, aby poslali písomne záujem na emailovú adresu: women@futsalslovakia.sk; klubom budú následne poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži,

- oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15.10.2019.

- oznamuje, že predpokladaný termín začiatku Ženskej futsalovej ligy 2019/2020 bude v polovici novembra 2019,

- oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámci ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového ISSF manažéra, športového zariadenia),

4.) Exekutíva v oblasti 2.SLF Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov Openligy sezóna 2019/2020 je 30.9.2019.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Registrované zmluvy:

ZAH/00071    Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Matheus Ferreira Ribeiro (1400824)   07.05.2019 30.06.2021

ZAH/00070   Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Lucas Matheus Dos Santos Alves (1415493)   07.05.2019 31.12.2020

ZAH/00069   Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Marlon Da Silva Luciano (1406035)   07.05.2019 31.08.2020

ZAH/00068   Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Gustavo Henrique Steinwandter (1401308)   07.05.2019 30.06.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.