US č.14

05.10.2018

Úradná správa Slovenský futsal 14 - 2018/2019 zo dňa 5.10.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prerokovala žiadosť klubu Pinerola Futsal 1994 vo veci výkladu dvojitej registrácie hráčov. Exekutíva prijala rozhodnutie, že v zmysle platných noriem SF je dvojitá registrácia na miestnej úrovni prípustná podľa SP článok 4 bod 3.

- prerokovala podnet SF - Bratislava vo veci údajnej pohľadávky voči klubu Pinerola Futsal 1994. Keďže nie všetky dokumenty sú riešené normami SF, odporúča sa vo veci obrátiť na komoru pre riešenie sporov SFZ.

- žiada kluby, ale aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu Exekutívy exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/ posielali prípadné TIPY do ankiet tvorených Exekutívou SF.

- vytvorila na základe predsezónneho stretnutia klubov anketu "Gól Mesiaca September". Anketa je umiestnená na webovej stránke Exekutívy SF https://www.futsalexekutiva.sk/gol-mesiaca/

- vytvorila na základe predsezónneho stretnutia klubov anketu "Hráč Mesiaca September". Anketa je umiestnená na webovej stránke Exekutívy SF https://www.futsalexekutiva.sk/hrac-mesiaca/

- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených exekutívou SF, aby si zvolili svojho kontrolóra činnosti Exekutívy v zmysle Štatútu Exekutívy článok 10.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prijala žiadosť klubu Pinerola Futsal 1994 o preloženie stretnutia 6.kola medzi FC Bíli Andeli Futsal a Pinerola futsal 1994 na 22.10.2018 o 20.20. Žiadosť vyhovuje v zmysle RS B/3/b. Žiadosť sa nespoplatňuje v zmysle B/3/e.

- prijala žiadosť klubu Rehab Klinik Barabéri o preloženie stretnutia 6.kola medzi Rehab Klinik Barabéri a Wild Boys ´02 Bratislava na 5.11.2018 o 19.45. Žiadosť vyhovuje v zmysle RS B/3/b. Žiadosť sa nespoplatňuje v zmysle B/3/e.

- prijala žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava o preloženie stretnutia 6.kola medzi Rehab Klinik Barabéri a Wild Boys ´02 Bratislava na 22.10.2018 o 19:45. Žiadosť vyhovuje v zmysle RS B/3/b. Žiadosť sa nespoplatňuje v zmysle B/3/e.

- ukladá sankciu 20 EUR klubu MŠK Žilina FUTSAL, za nedodržanie termínu zaslania reportu so stretnutia RS 2018/2019 B/5/u, v zmysle RS 2018/2019 C/3/a

- ukladá sankciu 20 EUR klubu FC Bíli Andeli Futsal, za nedodržanie povinnosti mať na stretnutí kvalifikovaného trénera podľa RS 2018/2019 B/7/c, v zmysle RS 2018 C/3/b

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- oznamuje úradný hrací čas zápasov 5.kola VARTA futsal ligy.

  • MIMEL Lučenec - Wild Boys ´02 Bratislava piatok 12.10.2018 o 19.00 ŠH Aréna Lučenec (Behančin - Botka - Ploštica)
  • Lion car MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Levice piatok 12.10.2018 o 20.00 ŠH Štiavničky Banská Bystrica (Ježík - Hudák - Kuspán)
  • Rehab Klinik Baraberi - FC Bíli Andeli futsal sobota 13.10.o 20.00 ŠH Mladosť (Bohun - Brutvanová - Slimák)
  • Pinerola Futsal 1994 - MŠK Žilina FUTSAL sobota 13.10.2018 o 20:30 Interhala Pasienky (Molnár - Grom - Jablonický)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- zmeny v obsadení
:
4.kolo MŠK Žilina FUTSAL - Rehab Klinik Barabéri (Hrmo za Budáč, Molnár za Havrila)
Wild Boys´02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina : Badura ml. za Budač P.ml.

- oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať dňa 9.10.2018 v Bratislave o 17,15 hod. na Vyšehradskej 37 v Petržalke. Pozvaní: Behančin, Szkokan, Budač P. st, Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30,- €. Menovaných žiadame potvrdiť svoju účasť!

- oznamuje, žeSlovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorý majú záujem o získanie tejto licencie, alebo nový záujemcovia o získanie licencie sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť na ktorú formu vzdelávania sa prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným na emailovú adresu. Tlačivá prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke si záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ.

Ospravedlnenia: Grom 6.-7.10.18, Jablonický 4.-7.10.18, Ježík 6.10.18, 13.10.18, 9.11.18, 12.12.18, Moncman 19.-21.10.18, Kopec 13.10.2018

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že poverená osoba pre ženský futsal je Lukáš Berec, jeho kontaktné údaje sú: e-mail: women@futsalslovakia.sk, tel. číslo: 0915 808 251.- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude v polovici novembra,- vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v Ženskej futsalovej lige, aby poslali písomne záujem na emailovú adresu: women@futsalslovakia.sk, kde následne budú poskytnuté ďalšie informácie k štartovaní v súťaži,- oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámcii ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového manažéra, športového zariadenia),- oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15. októbra 2018.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:
1303016   Tomáš Mrocek   Wild Boys '02 Bratislava
1297780   Richard Ivantyšyn   Wild Boys '02 Bratislava
1298070   Ondrej Žembery   Wild Boys '02 Bratislava
1301643   Šimon Ďuriač   Wild Boys '02 Bratislava
1314705   Jakub Hodál   Wild Boys '02 Bratislava
1302235   Ondrej Zeleník   Wild Boys '02 Bratislava
1322140   Samuel Ščurko   Wild Boys '02 Bratislava
1303603   Filip Juran   Wild Boys '02 Bratislava
1297172   Marek Drobný   Wild Boys '02 Bratislava
1297492   Daniel Gianmarco Križan   Wild Boys '02 Bratislava
1303576   Samuel Chorváth   Wild Boys '02 Bratislava
1414368   Martin Krén   Futsal Team Levice  

Prestup :
1194409   Juraj Višváder   Pinerola Futsal 1994   ŠK SLOVAN Bratislava futsal
1414465   Jan Bulušek   FAZ TOF Pardubice (Česko)    FC Bíli Andeli futsal
1414090   Tomáš Veselovský   FC Démoni Česká Lípa (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

Do SF-BA
1165472   Dávid Hriník   KSF DOXX Žilina   KSF FK ŠPORT

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF