US č.15

12.10.2018

Úradná správa Slovenský futsal 15 - 2018/2019 zo dňa 12.10.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- vytvorila na základe predsezónneho stretnutia klubov anketu "Akcia mesiaca september"; anketa je umiestnená na webovej stránke Exekutívy SF https://www.futsalexekutiva.sk/akcia-mesiaca/

- predkladá VV SF, na základe výsledkov náhradného seminára R, žiadosť o doplnenie R Matúš Mokrý na NL rozhodcov pre súťaže riadené Exekutívou SF pre súťažný ročník 2018/2019.

- žiada kluby, ako aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu Exekutívy exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/ posielali prípadné TIPY do ankiet tvorených Exekutívou SF.

- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených exekutívou SF, aby si zvolili svojho kontrolóra činnosti exekutívy v zmysle Štatútu exekutívy článok 10.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prijala žiadosť klubu Futsal Team Levice o preloženie stretnutia 4.kola medzi Futsal Team Levice a MIMEL Lučenec na 21.11.2018 o 19.30h.; žiadosti sa vyhovuje v zmysle usmernenia Exekutívy pred sezónou 2018/2019 v súvislosti so štartom klubu MIMEL Lučenec v UEFA Lige majstrov.

- prijala žiadosť klubu Futsal Team Levice o výmenu stretnutí 4. a 13. kola medzi Futsal Team Levice a MIMEL Lučenec; žiadosti sa vyhovuje v zmysle usmernenia Exekutívy pred sezónou 2018/2019 v súvislosti so štartom klubu MIMEL Lučenec v UEFA Lige majstrov.

- riešila problém s nahratím videa zo stretnutia 4. kola medzi FC Bíli Andeli Futsal a Lion Car MIBA Banská Bystrica. Problém je na úrovni systému video.sportnet.online. Exekutíva SF umožnila klubu FC Bíli Andeli Futsal nahrať video dočasne na youtube kanal futsalslovakia, zároveň nariaďuje klubu FC Bíli Andeli Futsal odstrániť tento nedostatok najneskôr do 14.10.2018.

- začína konanie voči klubu Wild Boys´02 Bratislava, na základe správy DS a dokumentu Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 4.kola medzi Wild Boys´02 Bratislava a ŠK Makroteam Žilina, vo veci nedostatočnej usporiadateľskej služby a jej činnosti počas a po stretnutí. Žiada klub Wild Boys´02 Bratislava o písomné stanovisko k zistenému nedostatku v termíne do 16.10.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

- začína konanie voči klubu Rehab Klinik Baraberi Bratislava, na základe vlastných zistení, vo veci porušenia RS VARTA Ligy 2018/2019 B/5/g a B/5/j v stretnutí 4.kola medzi MŠK Žilina FUTSAL a Rehab Klinik Barabéri Bratislava. Žiada klub Rehab Klinik Barabéri Bratislava o písomné stanovisko k zistenému nedostatku v termíne do 16.10.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

- ukladá sankciu 30 eur klubu FC Bíli Andeli Futsal, za nedodržanie povinnosti mať na stretnutí kvalifikovaného trénera podľa RS 2018/2019 B/7/c, v zmysle RS 2018 C/3/b. V prípade zistenia opakovania nedostatku odstúpi klub na riešenie DK SFZ.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- oznamuje úradný hrací čas zápasov 6.kola VARTA futsal ligy.

  • Futsal Team Levice - Rehab Klinik Baraberi piatok 19.10.2018 o 19:30 ŠH Levice (Havrila - Kopec - Budáč)
  • ŠK Makroteam Žilina - MIMEL Lučenec sobota 20.10.2018 o 20:00 ŠH Rosinky Žilina (Matula - Budáč ml. - Kubinec)
  • Wild Boys´02 Bratislava - Lion car MIBA Banská Bystrica pondelok 22.10.2018 o 19:45 Interhala Bratislava (Belavý - Poruban - Fischer)
  • FC Bíli Andeli futsal - Pinerola Futsal 1994 pondelok 22.10.2018 o 20:20 MŠH Trnava (Ježík - Bohun - Krchňavý)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že náhradného seminára R a D sa zúčastnili p. Behančin, p. Mokrý, ktorí splnili podmienky na delegovanie na stretnutia Varta Ligy.

- oznamuje, že Slovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ.

- Ospravedlnenie: Marko 19.10.18, Šlapka 12.10.-30.11.18, Behančin 30.10.-6.11.18, Badura ml. 19.-21.10.18

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

-schvaľuje žiadosť TNF MIA SAN MIA KANIANKA o zmenu UHČ 6.kola, na základe RS FEJ U20 A/4/b, konaného dňa 12.1.2019, a začiatok zápasov stanovuje na 10.00 hod.

- schvaľuje žiadosť klubov Pinerola Futsal 1994 a Wild Boys ´02 Bratislava o výmenu stretnutí 4. a 9. kola na základe RS FEJ U20 A/4/b.

- schvaľuje žiadosť klubu MŠK Žilina FUTSAL o predohrávku 1.kola FEJ U20, na základe kolízie 1.kola s reprezentačnou akciou U19 v Taliansku a stanovuje termín na 4.11.2018 o 11.00 ŠH Rosinky Žilina.

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- zaevidovala záujem hrať Ženskú futsalovú ligu 2018/20019 u týchto družstiev: SLC Banská Bystrica, TNF Mia San Mia Futsal Team Kanianka, Prešov, Košice, Žilina

- vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v Ženskej futsalovej lige 2018/2019, aby poslali písomne záujem na emailovú adresu: women@futsalslovakia.sk, kde následne budú poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži,

- oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15. októbra 2018.

- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy 2018/2019 bude v polovici novembra, prípadne koncom novembra (bude záležať od počtu prihlásených družstiev),

- oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámcii ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového manažéra, športového zariadenia) riešené cez ISSF,

- oznamuje, že kluby, ktoré nie sú registrované v štruktúrach Slovenského futsalu, je potrebné, aby poslali vyplnený registračný formulár SFZ - Riadny alebo pridružený člen, ktorý si môžu stiahnuť na tomto odkaze: https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/

- oznamuje, že kluby, ktoré sa budú registrovať do štruktúr Slovenského futsalu, musia mať klubového manažéra, ktorého zaregistrujú týmto formulárom: link na stiahnutie a tiež je potrebné mať registrované športové zariadenie (športovú halu), v ktorom budú hrávať majstrovské zápasy, link na stiahnutie: https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/

- predkladá návrh rozpisu Ženskej futsalovej ligy, ktorí môžu kluby pripomienkovať do 31.10.2018. https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1120736   Miroslav Muráň   Wild Boys '02 Bratislava

1297975   Tomáš Rusňák   Wild Boys '02 Bratislava

1303662   Timotej Pavlík   Wild Boys '02 Bratislava

1302919   Filip Drgoňa   Wild Boys '02 Bratislava

1297821   Robert Hollý   Wild Boys '02 Bratislava

1305477   Dominik Podhajeczký   Pinerola Futsal 1994

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF.