US č.15

11.10.2019

Úradná správa Slovenský futsal 15 - 2019/2020 zo dňa 11.10.2019

1. Výkonný Výbor SF- schválil zmenu termínovníka VARTA futsal ligy 2019/2020, tak ako bol predložený Exekutívou SF- schválil RS FEJ U20 a jeho prílohy pre súťažný ročník 2019/2020

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaevidovala zmenu názvu klubu MIBA Banská Bystrica; zmena sa spoplatňuje v zmysle C/3/a RS Varta futsal ligy

- zaevidovala zmenu názvu klubu MŠK MAYERSON Nové Zámky; zmena sa spoplatňuje v zmysle C/3/a RS Varta futsal ligy

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- zmena delegácie:

11.10.2019

20:00 MIBA Banská Bystrica - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Polomský za Havrilu)

- ospravedlnenia: Ježík 19.10., 31.10-3.11, Poruban 13.-16.12., Kopec 18.-20.10 a 25.-27.10, Havrila 11.-31.10 a pracovné dni, Ploštica 14.-28.10, Čuhár 18.-19.10 a 15.-16.11,

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- schválila dvojičky pre sezónu 2019/2020 FEJ

- odoslala všetky dokumenty súvisiace s FEJ U20 pre súťažný ročník 2019/2020

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že prihlášky do súťaže Women futsal 19/20 je možné podať výhradne elektronicky cez systém ISSF v termíne do 31.10.2019.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1283280   Marek Sochora   TNF Prievidza

1343070   Tomáš Foltin   FK Ekoprim Prešov

1308203   Dávid Pancík   FK Ekoprim Prešov

1324434   Michal Ivanič   FK Ekoprim Prešov

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1196967   Lukáš Zelenický   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou   TNF Prievidza

Zaevidované zmluvy o vykonávaní amatérskeho športu do 30.6.2020.

Meno                                                                                Klub

Andre Luiz de Lima Silva                    ŠK Makroteam Žilina       zmluva doručená

Davidson Do Nascimento Silva         ŠK Makroteam Žilina       zmluva doručená

Lucian Ferreira da Silva                     ŠK Makroteam Žilina       zmluva doručená

Jose Wellington Matias Torres          ŠK Makroteam Žilina       zmluva doručená

Matrika žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu prostredníctvom issf, aby bezodkladne doručili kópie zmlúv na adresu matrika@futsalslovakia.sk. Elektronická registrácia bude vykonaná po odstránení technickej chyby v systéme issf.futbalnet.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.