US č.16

18.10.2019

Úradná správa Slovenský futsal 16 - 2019/2020 zo dňa 18.10.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- schválila dohodu o zmene UHČ stretnutia 6.kola medzi MIMEL Lučenec a Futsal Team Levice. Stretnutie sa uskutoční dňa 31.10.2019 o 19.00 v ŠH Aréna Lučenec

- schválila dohodu o zmene UHČ stretnutia 7.kola medzi Futsal Team Levice a MIBA Banská Bystrica. Stretnutie sa uskutoční dňa 6.11.2019 o 19.30 v ŠH Levice

- na základe vlastných zistení odstupuje klub Futsal Team Levice za nedostatočnú US v stretnutí 5.kola medzi Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina DK SFZ.

- na základe podnetu Exekutívy v oblasti riadenia R a DS a vlastných zistení odstupuje DS Vlastimil Kuspán RP (1311219) za nedostatočnú činnosť DS v stretnutí 5.kola medzi Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina DK SFZ.

- na základe vlastných zistení odstupuje člena SF a SFZ p. Jána Krivočenka RP 1147687, za HNS (vulgárne pokriky, hrubá urážka SF a prezidenta SF) v stretnutí 5.kola medzi Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina DK SFZ.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- berie na vedomie podnet klubu Futsal Team Levice ohľadne činnosti delegáta zväzu zo stretnutia 5. kola VARTA futsal ligy 11.10.2019 medzi Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina

- na základe článku B/9/g RS 2019/2020 akceptuje vetáciu rozhodcu podanú klubom Futsal Team Levice na súťažný ročník 2019/2020.

- ospravedlnenia: Botka 01.-03.11, Budáč ml. 08.-10.11. a 13.-15.12

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- schváliladvojičky pre sezónu 2019/2020 FEJ

- odoslala zúčastneným klubom všetky dokumenty súvisiace s FEJ U20 pre sezónu 2019/2020

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že prihlášky do Ženskej futsalovej extraligy 2019/2020 je možné podať výhradne elektronicky cez systém ISSF v termíne do 31.10.2019.

- predkladá na Výkonný výbor SF na schválenie Rozpis súťaže Ženskej futsalovej extraligy.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1304968   Maroš Kardoš   Bonafu

1304733   Oliver Fandel   Bonafu

1303694   Robert Rak   Bonafu

1303695   Samuel Rak   Bonafu

1302659   Adam Bujna   Bonafu

1304486   Ján Bolf   Bonafu

1283231   Lukáš Podlucký   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1303560   Adam Houdek   Bonafu

1282187   Filip Dráb   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1274531   Adam Zdychavský   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1279272   Peter Šiko   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1267908   Peter Blina   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1315629   Lukáš Rumler   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1298778   Pavol Kriš   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

Prestup :

1302919   Filip Drgoňa   Wild Boys '02 Bratislava   Bonafu

1305477   Dominik Podhajeczký   Pinerola Futsal 1994   Bonafu

1296927   Tibor Lengyel   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Bonafu 

1299372   Nicolas Pochylý   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Bonafu

1302642   Róbert Boroš   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Bonafu

1304361   Besmir Toči   Pinerola Futsal 1994   Bonafu

1303633   Daniel Novosad   Pinerola Futsal 1994   Bonafu

1302982   Oliver Medviď   Pinerola Futsal 1994   Bonafu

Prestup s obmedzením:

1303075   Sebastian Keszei   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Pinerola Futsal 1994   ukončenie

1259673   Pavol Matejov   Wild Boys '02 Bratislava   MŠK Žilina FUTSAL   do 30.06.2020

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.