US č.17

25.10.2019

Úradná správa Slovenský futsal 17 - 2019/2020 zo dňa 25.10.2019

1.)  Výkonný výbor SF

- schválil Rozpis súťaže Ženská futsalová extraliga 2019/2020

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala odpor klubu Futsal Team Levice vo veci odstúpenia klubu na DK SFZ z dôvodu nedostatočnej US v stretnutí 5.kolo medzi Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina. Exekutíva v oblastí športových konaní odporúča klubu Levice podať v tejto veci odvolanie v zmysle platných noriem.

- oznamuje UHČ 6. kola Varta Futsal ligy nasledovne

· Mimel Lučenec - Futsal Team Levice štvrtok 31.10.2019 o 19.00 h, ŠH Aréna Lučenec

· MŠK Nové Zámky-futsal - TNF Lions Prievidza sobota 2.11.2019 o 20:00 h, ŠH Milénium Nové Zámky

· ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL sobota 2.11.2019 o 20.00 h, ŠH Rosinky Žilina

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 6. kolo VARTA futsal ligy:

31.10.2019

19:00 Mimel Lučenec - Futsal Team Levice (Fischer, Budáč ml., Grom - Hrmo )

02.11.2019

20:00 ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina Futsal (Polomský, Budáč st., Nemček - Budáč )

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - TNF Prievidza (Belavý, Bohun, Poruban - Krchňavý)

- deleguje na 1. blok FEJ U-20 v Žiline dňa 29.10.2019 so začiatkom o 12:00 hod. - Ježík, Šlapka

- deleguje na medzištátne priateľské stretnutie žien Slovensko - Ukrajina

05.11.2019 o 18:00 hod. v Košiciach - (Kopec, Brutvanová)

06.11.2019 o 18:00 hod. v Humennom - (Havrila, Kopec)

- ospravedlnenia: Ploštica 27.10.-11.03., Matula 03.-12.11., Brutvanová 06.-10.11., Botka 01.-19.11.

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- odoslala zúčastneným klubom všetky dokumenty súvisiace s FEJ U17 pre sezónu 2019/2020

- na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U-20, 29.10.2019 v ŠH Javorková Žilina nasledovne:

FEJ U-20, utorok 29.10.2019, ŠH Javorková, Žilina

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec

2. od 13.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Mimel Lučenec

3. od 14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MIBA Banská Bystrica

4. od 15.30 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MIBA Banská Bystrica

FEJ U-17, sobota 02.11.2019, ŠH Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 11.30 hod. TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL

2. od 12.45 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

3. od 14.00 hod. TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina FUTSAL

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- zaregistrovala žiadosť klubu Spartak Myjava o prihlásenie do ženskej futsalovej extraligy 2019/2020 družstva "A" a "B". Žiadosť schvaľuje za predpokladu, že presun hráčok medzi družstvami nebude možný.

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1344638   Dominik Dobra   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1330102   Márk Rausch   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1327097   Oliver Ölvecký   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1324249   Adrian Valachovič   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1324250   Dominik Mráz   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1315743   Jakub Ďuriš    TNF Prievidza

1273741   Samuel Pálesch   TNF Prievidza

1272038   Denis Hanus   TNF Prievidza

1267331   Jakub Pálesch   TNF Prievidza

1327750   Marek Illés   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1267257   Rastislav Majdák   TNF Prievidza

1319180   Jaroslav Gebrlín   TNF Prievidza

1338081   Nikolas Dávid Rybárik   TNF Prievidza

1386907   Jakub Gažik   TNF Prievidza

1417566   Tomáš Nagy   TNF Prievidza

1373751   Dávid Rexa   TNF Prievidza

1328766   Juraj Mikulec   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1279504   Tibor Tóth   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1279343   Mário Kuruc   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1325992   Samuel Haulík   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1279468   Adam Šarfický   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1372455   Viktor Lakatoš   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1295450   Adam Borbély   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1279435   Marko Kodhaj   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1321737   Richard Mokráš   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1337560   Adrián Brezánsky   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1382805   Dominik Mráz   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1311923   Barnabás Pócs   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1356695   Dominik Roob   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1366002   Manuel Pavlusík   TNF Prievidza

1325761   Dominik Hrabovský   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1281208   Samuel Marunčiak   MIBA Banská Bystrica

1429714   Sebastián Čiko   TNF Prievidza

1345998   Miroslav Kurbel   TNF Prievidza

· oznamuje zaevidované zmluvy o vykonávaní amatérskeho športu.

Gabriel Lemonaco Souza De Almeida   Mimel Lučenec   do 31.08.2020

Caio Cesar Cardeal De Jesus   Mimel Lučenec   do 31.08.2021

Alves Rodrigues Woslley   Mimel Lučenec   do 15.08.2021

Jakov Grcić   Mimel Lučenec   do 30.08.2020

Rafael Durval Da Costa Lira   Mimel Lučenec   do 31.08.2021

Ricardo Camara Sobral Filho   Mimel Lučenec   do 31.08.2021

Johne Melo De Sousa   Mimel Lučenec   do 30.09.2021

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.