US č.18

31.10.2019

Úradná správa Slovenský futsal 18 - 2019/2020 zo dňa 31.10.2019

1. Výkonný výbor SF

- riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční dňa 09. 11. 2019 od 11:00 v                                            Žiline.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- obdržala informáciu od klubu MŠK MAYERSON Nové Zámky potvrdenú správcom ŠH a fotodokumentáciu ohľadom poškodenia palubovky v ŠH Milénium Nové Zámky. Na základe týchto informácii a dohody klubov Exekutíva SF rozhodla o preložení stretnutia 6.kola medzi MŠK MAYERSON Nové Zámky a TNF Lions Prievidza na 28. 12. 2019 o 18:30 v ŠH Milénium Nové Zámky

- oznamuje UHČ 7. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· Futsal Team Levice - MIBA Banská Bystrica streda 06. 11. 2019 o 19.30 ŠH Levice

· TNF Lions Prievidza - ŠK Makroteam Žilina - sobota 09. 11. 2019 o 20:00 ŠH Prievidza

· MŠK Žilina FUTSAL - Mimel Lučenec sobota 09. 11. 2019 o 20.00 ŠH Rosinky Žilina

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 7. kolo VARTA futsal ligy:

06. 11. 2019

19:30 Futsal Team Levice - MIBA Banská Bystrica (Budáč st., Budáč ml., Polomský - Čuhár)

09. 11. 2019

20:00 MŠK Žilina Futsal - Mimel Lučenec (Behančin, Belavý, Cisko Š. - Ploštica)

20:00 TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Šlapka, Kováčik - Badura)

Zmena delegácie:

31. 10. 2019

19:00 Mimel Lučenec - Futsal Team Levice (Bublávek za Budáč ml.)

- deleguje na medzištátne priateľské stretnutie žien Slovensko - Ukrajina

05. 11. 2019 o 18:00 hod. v Košiciach - (Kopec, Brutvanová, Havrila)

06. 11. 2019 o 18:00 hod. v Humennom - (Havrila, Kopec, Cisko M.)

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- odoslala zúčastneným klubom všetky dokumenty súvisiace s FEJ U17 pre sezónu 2019/2020

2. blok

FEJ U-20, streda 13. 11. 2019, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - 4FSCV FTVŠ UK Braislava

2. od 12.00 hod. Futsal Team Levice - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

3. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

4. od 14.15 hod. Futsal Team Levice - 4FSCV FTVŠ UK Braislava

2. blok

FEJ U-20, štvrtok 14. 11. 2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - Mimel Lučenec

2. od 12.15 hod. Mimel Lučenec - MIBA Banská Bystrica

3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MIBA Banská Bystrica

2. blok

FEJ U-20, nedeľa 17. 11. 2019, City Aréna Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 13.00 hod. TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL

2. od 14.00 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - ŠK Makroteam Žilina

3. od 15.15 hod. TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina

4. od 16.15 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - MŠK Žilina FUTSAL

1. blok

FEJ U-17, sobota 02. 11. 2019, City Aréna Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 11.30 hod. TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL

2. od 12.45 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

3. od 14.00 hod. TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina FUTSAL

1. blok

FEJ U-17, utorok 05.11.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica

2. od 12.15 hod. MIBA Banská Bystrica - FK Ekoprim Prešov

3. od 13.30 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - FK Ekoprim Prešov

2. blok

FEJ U-17, streda 13. 11. 2019, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL

2. od 13.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - TNF Prievidza

3. od 14.30 hod. MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza

2. blok

FEJ U-17, utorok 19. 11. 2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina

2. od 12.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky

3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK MAYERSON Nové Zámky

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1343226   Marco Jančuška   Mimel Lučenec

1276719   Tomáš Holák   MŠK Žilina FUTSAL

1426418   Ľubomír Varchol   Mimel Lučenec

1300683   Tomáš Mojžiš   Mimel Lučenec

1341174   Matej Janšto   Mimel Lučenec

1343225   Patrik Lempochner   Mimel Lučenec

1272755   Patrik Paulovčík   MIBA Banská Bystrica

1418674   Patrik Podstavek   ŠK Makroteam Žilina

1379424   Matuš Stelina   ŠK Makroteam Žilina

1313068   Marcel Husár   TNF Prievidza

1271571   Boris Beka   TNF Prievidza

1272783   Miroslav Kavor   TNF Prievidza

1379207   Adam Sitár   TNF Prievidza

1282984   Roman Nemec   TNF Prievidza

1342612   Adrián Kasák   ŠK Makroteam Žilina

1292927   Peter Halvoník   MŠK Žilina FUTSAL

1370651   Patrik Vida   TNF Prievidza

1394798   Šimon Blaškovič   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1360731   Daniel Mašlonka   TNF Prievidza

1331597   Sebastián Vojtek   FK Ekoprim Prešov

1288834   Martin Cisko   FK Ekoprim Prešov

Prestup s obmedzením do 30. 06. 2020:

1275173   Lukáš Bobek   MIBA Banská Bystrica   TNF Prievidza

1282233   Tomáš Fazika   TNF Prievidza   FK ORION TIP Bánovce nad Beb.

Matrika žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.