US č.19

09.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 19 - 2018/2019 zo dňa 9.11.2018

1.) Výkonný výbor SF

- prijal za členov SF kluby Sport Ladies Club Banská Bystrica, občianske združenie, IČO: 42396395

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- oznamuje úradný hrací čas dohrávky 2.kola VARTA futsal ligy.

· MIMEL Lučenec - Futsal Team Levice piatok 16.11.2018 o 19:00 h. ŠH Aréna Lučenec (Behančin - Belavý - Krchňavý)

- oznamuje úradný hrací čas dohrávky 4.kola VARTA futsal ligy.

· FC Bíli Andeli Futsal - ŠK Makroteam Žilina nedeľa18.11.2018 o 18.45 h. MŠH Trnava (Behančin - Kopec - Badura)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- zmena v obsadení: 8.kolo

9.11.2018 Wild Boys´02 Bratislava - Pinerola Futsal 1994 Bratilslava, Šlapka za Belavý

10.11.2018 ŠK Makroteam Žilina - Rehab Klinik Barabéri Bratislava , Behančin za Šlapka

- zaoberala sa námietkou klubu FC Bíli Andeli Futsal zo stretnutia MŠK Žilina Futsal - FC Bíli Andeli Futsal. Námietku vyhodnotila ako neopodstatnenú. Námietka sa spoplatňuje v zmysle RS Varta futsal ligy C/3/a sumou 20 EUR

- oznamuje, že Slovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ. Absolvovanie seminára je pre všetkých aktívnych delegátov VARTA Futsal ligy povinné.

- ospravedlnenie: Badura ml. 2.-5.11.18, 16.-18.11.18, Grom 23.-25.11.18

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- súhlasí s dohodou klubov FC Bíli Andeli futsal, Pinerola futsal 1994 a Wild Boys´02 Bratislava o preložení neodohraných stretnutí 1. bloku FEJ U20 na 1.12.2018 na základe RS FEJ U20 A/5/b

- upozorňuje klub FK Ekoprim Prešov na dôsledne vypĺňanie zápasovej súpisky pod hrozbou odstúpenia klubu na disciplinárne konanie.

- dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie 48-hodinovej lehoty na zasielanie hodnotení stretnutí FEJ U20 na mail redakcia@futsalslovakia.sk

- zmena stretnutí 1.bloku FEJ

11.novembra 2018 (ŠH Mladosť) - nedeľa (Grom - Bublávek)

1.zápas 11.30 hod. Pinerola Futsal 1994 - TNF MIA SAN MIA Kanianka

2.zápas 12.45 hod. Wild Boys ´02 Bratislava - TNF MIA SAN MIA Kanianka

3.zápas (3.blok) 14.00 hod. Pinerola Futsal 1994 - Wild Boys ´02 Bratislava

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude 24. - 25. novembra,
vyžrebovanie bude v najbližšej úradnej správe,


- oznamuje, že termíny a miesto turnajov sú v riešení a kluby sa majú vyjadriť k dostupnosti športových hál, v prípade nových informácií budú kluby oboznámené e-mailom, prípadne v úradnej správe,


- oznamuje, že všetky kluby sú povinné uhradiť zábezpeku 150 EUR na účet: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 10.11.2018

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1283769   Martin Mitrík   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión

1288117   Matúš Pekarčík   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión

1293923   Radoslav Elizeuš   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1292816   Adrián Tomáš   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1353173   Marek Lysina   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1293781   Kristína Sedláková   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1334861   Kristián Kekeľ   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1342069   Ján Nemček   ŠK Makroteam Žilina   

1351746   Denis Begičevič  ŠK Makroteam Žilina

1329120   Jakub Mahút   ŠK Makroteam Žilina

1279060   Jakub Beháň   ŠK Makroteam Žilina

1281116   Samuel Lupták   Mimel Lučenec

1297831   Ľubomír Chudík   Wild Boys '02 Bratislava

1299014   Ján Klocaň   ŠK Makroteam Žilina

1335937   Patrik Schmiester   MŠK Žilina FUTSAL

1287705   Denis Franek   MŠK Žilina FUTSAL

1343457   Dávid Krško   MŠK Žilina FUTSAL

1303076   Milud Khalef    Wild Boys '02 Bratislava

1376868   Matúš Hazda    MŠK Žilina FUTSAL

1363948   Martin Matúš   MŠK Žilina FUTSAL

1351991   Kristián Martinček   MŠK Žilina FUTSAL

1316494   Jakub Kubovich    MŠK Žilina FUTSAL

1316316   Dávid Kubica    MŠK Žilina FUTSAL

1289835   Pavol Gajdošík   MŠK Žilina FUTSAL

1376865   Erik Janošík   MŠK Žilina FUTSAL

1347975   Jakub Bačík   MŠK Žilina FUTSAL

1294456   Filip Jančula   MŠK Žilina FUTSAL

1361934   Matej Mikuštiak   MŠK Žilina FUTSAL

1326291   Kristína Tipulová   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1331545   Michal Zemčák   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1370537   Adriana Kecerová   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1365146   Kornélia Knišová   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

Prestup :

1415345   Martin Švihálek   Helas Brno (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

1415363   Václav Kubíček   SK Amor Lazor Vyškov (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

1415354   Bohumír Doubravský   FC Tango Hodonín (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

1415375   Tomáš Mica   Pivovar Hauskrecht Brno (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1299032   Adam Harenčák   Partizán Bardejov - futsal   Angels Humenné

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF.