US č.19

08.11.2019

Úradná správa Slovenský futsal 19 - 2019/2020 zo dňa 8.11.2019

1. Výkonný výbor SF

                  - riadne zasadnutie VV SFsa uskutoční dňa 09. 11. 2019 od 11:00 h. Žiline.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala požiadavku klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava o vyplatenie odmeny za umiestnenie v sezóne 2019/2020 nad rámec ustanovení RS 2019/2020. Požiadavku odstupuje na najbližšie rokovanie VV SF.

- v zmysle požiadavky klubu Futsal Team Levice sa rušia kontaktné emailové adresyrobert.cik@futsalteamlevice.sk a futsalteamlevice@futsalteamlevice

- zaznamenala oneskorené začiatky stretnutí 6. kola Varta futsal ligy medzi Mimel Lučenec - Futsal Team Levice (oneskorený príchod hostí) a ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina futsal (predzápas basketbalu)

- upozorňuje klub Futsal Team Levice na dodržiavanie UHČ stretnutia a ďalšie skutočnosti súvisiace s predmetným UHČ.

- vyrubuje poplatok klubu ŠK Makroteam Žilina za opakovaný neskorší začiatok stretnutia v zmysle RS B/3

- oznamuje UHČ 8. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· MŠK MAYERSON Nové Zámky - ŠK Makroteam Žilina, piatok 15. 11. 2019 o 20:00 h., ŠH Milénium Nové Zámky

· TNF Lions Prievidza - Mimel Lučenec, sobota 16. 11. 2019 o 20.00 h., ŠH Prievidza

· MŠK Žilina FUTSAL - MIBA Banská Bystrica, sobota 16. 11. 2019 o 20.00 h., ŠH Rosinky Žilina

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 8. kolo VARTA futsal ligy:

15.11.2019

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Fischer, Bublávek - Badura)

16.11.2019

19:00 TNF Prievidza - Mimel Lučenec (Matula, Kopec, Brutvanová - Hlavenka)

20:00 MŠK Žilina Futsal - MIBA Banská Bystrica (Budáč ml., Ježík, Šlapka - Kubinec)

- zmena delegácie:

06.11.2019

19:30 Futsal Team Levice - MIBA Banská Bystrica (Budáč st., Polomský, Mózer - Čuhár) - nová

09.11.2019

20:00 MŠK Žilina Futsal - Mimel Lučenec (Bohun za Behančina)

09.11.2019

20:00 TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina (Krchňavý za Badura)

- delegovanie R na Juniorské súťaže

2. blok FEJ U-20

13.11.2019 od 11:00 hod., ŠH Milénium Nové Zámky (Bublávek, Szkokan)

14.11.2019 od 11:00 hod., ŠH Obchodná Akadémia Prešov (Cisko Š., Jaroši)

17.11.2019 od 13:00 hod., City Aréna Prievidza (Nemček S., Sedlárik)

2. blok FEJ U-17

13.11.2019 od 12:00 hod., ŠH Badín (Kováčik, Sedlárik)

19.11.2019 od 11:00 hod., ŠH Obchodná Akadémia Prešov (Hudák, Sendek)

- ospravedlnenia: Badura 08.-10.11, Cisko M. 29.11-1.12.,

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- schvaľuje športovú halu Gymnázia Nové Zámky, Podzámska 34A, 940 02 Nové Zámky pre majstrovské futsalové zápasy hráčov do 17 rokov (FEJ-U17)

- oznamuje ÚHČ zápasov FEJ U17 a FEJ U20:

2.blok

FEJ U-20, streda 13.11.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava
2. od 12.00 hod. Futsal Team Levice - PKE-M IMOOPTIK Bratislava
3. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - PKE-M IMOOPTIK Bratislava
4. od 14.15 hod. Futsal Team Levice - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

2.blok

FEJ U-20, štvrtok 14.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - Mimel Lučenec
2. od 12.15 hod. Mimel Lučenec - MIBA Banská Bystrica
3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MIBA Banská Bystrica

2.blok

FEJ U-20, nedeľa 17.11.2019, City Aréna Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 13.00 hod. TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL
2. od 14.00 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - ŠK Makroteam Žilina
3. od 15.15 hod. TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina
4. od 16.15 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - MŠK Žilina FUTSAL

3.blok

FEJ U-20, nedeľa 24.11.2019, ŠH Javorkova Žilina

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice
2. od 13.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky
3. od 14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky
4. od 15.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Futsal Team Levice

3.blok

FEJ U-20, pondelok 25.11.2019, ŠH Mladosť Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava
2. od 12.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - FK Ekoprim Prešov
3. od 13.30 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - FK Ekoprim Prešov

3.blok

FEJ U-20, štvrtok 28.11.2019, ŠH Aréna Lučenec

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Mimel Lučenec - TNF Prievidza
2. od 12.00 hod. MIBA Banská Bystrica - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou
3. od 13.15 hod. Mimel Lučenec - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou
4. od 14.15 hod. MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza

2.blok

FEJ U-17, streda 13.11.2019, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL
2. od 13.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - TNF Prievidza
3. od 14.30 hod. MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza

2.blok

FEJ U-17, utorok 19.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina
2. od 12.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky
3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK MAYERSON Nové Zámky

3.blok

FEJ U-17, sobota 23.11.2019, ŠH Žilina-Rosinky

rozpis zápasov:

1. od 16.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov
2. od 17.15 hod. FK Ekoprim Prešov - TNF Prievidza
3. od 18.30 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza

3.blok

FEJ U-17, sobota 23.11.2019, ŠH Žilina-Rosinky

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky
2. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica
3. od 14.30 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MIBA Banská Bystrica

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- zaevidovala technický problém s prihlásením družstiev Futsalový klub ORION TIP Bánovce nad Bebravou a Košice,

- začiatok súťaže je naplánovaný na 30.11.2019 turnajom v Banskej Bystrici (v Badíne); termínovník súťaže bude odoslaný družstvám po riadnom prihlásení všetkých družstiev.

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:  

1271921   Andrea Herbríková   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1268268   Patrik Žilla   TNF Prievidza

1268187   Samuel Krč   TNF Prievidza

1277854   Matej Turňa   Rehab Klinik Barabéri

1282698   Samuel Šarfický   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1322554   Filip Pécsi   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1281977   Daniel Ladek   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1305465   Patrik Papp   Bonafu

1315637   Andreas Fraňo   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1305396   Dominik Markovič   Bonafu

1281910   Tomáš Botka   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1305838   Radovan Stančík   Bonafu

1305699   Roman Rusnák   Bonafu

1275204   Viktor Brida   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1293571   Martin Ďuriš   MŠK Žilina FUTSAL

1375714   Ivo Ďurkovič   MIBA Banská Bystrica

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali opätovne v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.