US č.20

16.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 20 - 2018/2019 zo dňa 15.11.2018

Výkonný výbor SF

- na základe návrhu Exekutívy SF v oblasti mládeže schválil zmenu RS FEJ U20 v bode A/6/f a pridanie bodu A/4/n

- prijal za člena SF klub Šatex Slovakia, s.r.o., Poprad, IČO: 47621681

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- oznamuje úradný hrací čas 9.kola VARTA futsal ligy.

· FC Bíli Andeli Futsal - Futsal Team Levice piatok 23.11.2018 o 19:30 h. MŠH Trnava (Kopec - Šlapka - Badura)

· Rehab Klinik Baraberi - MIMEL Lučenec sobota 24.11.2018 o 20:00 h. ŠH Mladosť Bratislava (Budáč - Bublávek - Moncman)

· MŠK Žilina FUTSAL - Wild Boys´02 Bratislava sobota 24.11.2018 o 20:00 h. ŠH Rosinky Žilina (Ježík - Brutvanová - Budáč)

· Pinerola Futsal 1994 - ŠK Makroteam Žilina sobota 24.11.2018 o 20:30 h. Interhala Bratislava (Havrila - Botka - Ploštica)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- zmena v obsadení: dohrávka 4.kolo

16.11.2018 MIMEL Lučenec - Futsal Team Levice (Behančin - Kopec - Badura)

- zmena v obsadení: dohrávka 2.kolo

18.11.2018 FC Bíli Andeli futsal - ŠK Makroteam Žilina (Belavý - Behančin - Krchňavý)

- oznamuje, že Licenčný seminár Delegáta futsalu sa v dňoch 24.11. - 25.11.2018 konať nebude. Nový termín bude zverejnený v US.

- ospravedlnenie: Budač Marcel 23.11.18, 30.11.18

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie 48-hodinovej lehoty na zasielanie hodnotení stretnutí FEJ U20 na mail redakcia@futsalslovakia.sk

- oznamuje UHČ stretnutí 1.turnaja FEJ U17

20.novembra 2018 (ŠH Angels Košice) - utorok R: Tkáč, Pužer, Marko, Bordáš, Mentor: Kopec, Havrila

1. zápas 11.00 hod. NLF Olympia Košice - ŠK Makroteam Žilina

2. zápas 11.40 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

3. zápas 12.20 hod. NLF Olympia Košice - FK Ekoprim Prešov

4. zápas 13.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL

5. zápas 13.40 hod. NLF Olympia Košice - MŠK Žilina FUTSAL

6. zápas 14.20 hod ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že termíny a miesto turnajov sú v riešení a kluby sa majú vyjadriť k dostupnosti športových hál, v prípade nových informácií budú kluby oboznámené e-mailom, prípadne v úradnej správe,

- oznamuje, že všetky kluby sú povinné uhradiť zábezpeku 150 EUR na účet: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 20.11.2018

6.) Exekutíva v oblasti riadenia druhej ligy Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk) - oznamuje úradný hrací čas 1.kola Openligy.

· MFsK Nitra - TNF MIA SAN MIA Kanianka piatok 23.11.2018 o 20:00 h. MŠH Nitra

· FK ORIONTIP Bánovce nad Bebravou - MŠK Nové Zámky-futsal sobota 24.11.2018 o 18:00 h. ŠH Bánovce nad Bebravou

7.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1306344   Simon Goldschmidt   Wild Boys '02 Bratislava 
1297347   Mário Lörinczi   Pinerola Futsal 1994   preregistrácia hráča
1323252   Michal Šubert   MŠK Žilina FUTSAL 
1356197   Samuel Anderko    FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1313311   Martin Šebo   Futsal Team Levice
1354050   Marek Čipčala   Mimel Lučenec
1298223   Samuel Vaniš   Pinerola Futsal 1994   preregistrácia hráča
1318535   Radim Babiak   Mimel Lučenec
1347511   Adam Huszár   Mimel Lučenec
1346355   Matej Berky   Mimel Lučenec
1256480   Ján Rybár   TNF MIA SAN MIA KANIANKA
1288483   Peter Tkáč   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1299037   Tobiáš Hruška   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1415424   Timotej Macek   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1342072   Roland Jankov   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

Prestup :

1163338   Tibor Gedai   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1248552   Marcel Gašparík   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1237568   Štefan Gelle   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1239844   Dávid Máté   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1253066   Rudolf Gál   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1158347   Štefan Piskla   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1204751   Tomáš Oršolík   MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal
1211537   Adam Bombicz   MFsK Nitra   MŠK Nové Zámky-futsal
1253224   Roland Blaškovič    MFK Ivekol Nové Zámky   MŠK Nové Zámky-futsal

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF.