US č.20

15.11.2019

Úradná správa Slovenský futsal 20 - 2019/2020 zo dňa 15.11.2019

1. Výkonný výbor SF
                  - na základe odôvodnenej žiadosti Exekutívy SF vydáva nasledovné                                            rozhodnutie k úprave registračného obdobia pre súťažný ročník 2019/2020                            nasledovne: "Koniec letného registračného obdobia uvedený v článku 7/1/a prílohy                    č. 3 Registračného a prestupového poriadku sa pre súťažný ročník 2019/2020                            upravuje na 30.11.2019; to platí len pre súťaže, ktoré k 1.11.2019 nezačali." 

- na základe žiadosti klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava rozhodol o spôsobe poskytnutia odmeny za umiestnenie v súťažnom ročníku 2018/2019 (započítanie na úhradu MZF)

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala problém pri spárovaní faktúr klubu MIBA Banská Bystrica (faktúra bola uhradená včas, so zlým identifikátorom)

- obdržalapodnet klubu FSC Prievidza. Exekutíva SF nebola účastníkom konania a po konzultácii s právnym oddelením SFZ konštatuje, že sa predmetným podaním zaoberať nemôže. Odporúča klubu FSC Prievidza obrátiť sa na komisiu, ktorá predmetné rozhodnutie vydala.

- zaznamenala problém s nahratím videa klubu Futsal Team Levice. Exekutíva SF určila náhradný termín, ktorý klub dodržal.

- vyrubuje poplatok klubu MŠK Žilina FUTSAL za nedodržanie RS Varta Futsal ligy B/5/t, podľa B/3/a (nefunkčná tlačiareň)

- oznamuje UHČ 9. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina, piatok 22. 11. 2019 o 19:00 h., ŠH Aréna Lučenec

· Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky, piatok 22. 11. 2019 o 19:30 h., ŠH Levice

· MIBA Banská Bystrica - TNF Lions Prievidza, piatok 22. 11. 2019 o 20:00 h., ŠH Štiavničky Banská Bystrica

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020; bližšie informácie budú upresnené v nasledujúcich US.

- delegovanie R a D na 9. kolo VARTA futsal ligy:

22.11.2019

19:00 Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina (Botka, Budáč ml., Mózer - Budáč)
19:30 Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Grom, Bublávek, Kováčik - Krchňavý)
20:00 MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza (Marko, Havrila, Hudák - Hrmo)

- deleguje R na Juniorské súťaže

3. blok FEJ U-20

24.11.2019 od 12:00 hod., ŠH Javorkova Žilina (Ježík, Šlapka)
25.11.2019 od 11:00 hod., ŠH Mladosť Bratislava (Grom, Bublávek)
28.11.2019 od 11:00 hod., ŠH Aréna Lučenec (Budáč st., Mózer)

3. blok FEJ U-17

23.11.2019 od 12:00 hod., ŠH Rosinky Žilina (Matula, Michna, S. Nemček)

- deleguje R na okresný turnaj žiakov CVC-Junior pod záštitou KR SAŠŠ B. Bystrica

21.11.2019 od 08:00 hod., ŠH na Magurskej ul. B. Bystrica (Budáč st., Mózer)

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- schvaľuje športovú halu Gymnázia Nové Zámky, Podzámska 34A, 940 02 Nové Zámky pre majstrovské futsalové zápasy hráčov do 17 rokov (FEJ-U17)

- oznamuje UHČ zápasov juniorských súťaží:

2.blok

FEJ U-20, nedeľa 17.11.2019, City Aréna Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 13.00 hod. TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL
2. od 14.00 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - ŠK Makroteam Žilina
3. od 15.15 hod. TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina
4. od 16.15 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - MŠK Žilina FUTSAL

3.blok

FEJ U-20, nedeľa 24.11.2019, ŠH Javorkova Žilina

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice
2. od 13.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky
3. od 14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky
4. od 15.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Futsal Team Levice

3.blok

FEJ U-20, pondelok 25.11.2019, ŠH Mladosť Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava
2. od 12.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - FK Ekoprim Prešov
3. od 13.30 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - FK Ekoprim Prešov

3.blok

FEJ U-20, štvrtok 28.11.2019, ŠH Aréna Lučenec

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Mimel Lučenec - TNF Prievidza
2. od 12.00 hod. MIBA Banská Bystrica - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou
3. od 13.15 hod. Mimel Lučenec - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou
4. od 14.15 hod. MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza

2.blok

FEJ U-17, utorok 19.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina
2. od 12.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky
3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK MAYERSON Nové Zámky

3.blok

FEJ U-17, sobota 23.11.2019, ŠH Žilina-Rosinky

rozpis zápasov:

1. od 16.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov
2. od 17.15 hod. FK Ekoprim Prešov - TNF Prievidza
3. od 18.30 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza

3.blok

FEJ U-17, sobota 23.11.2019, ŠH Žilina-Rosinky

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky
2. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica
3. od 14.30 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MIBA Banská Bystrica

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

    - oznamuje, že do súťažného ročníka 2019/2020 sa prihlásilo 8 družstiev: 
    1. TNF Lions Prievidza
    2. ŠK Makroteam Žilina
    3. Sport Ladies Club Banská Bystrica A
    4. Sport Ladies Club Banská Bystrica B
    5. Spartak Myjava A
    6. Spartak Myjava B
    7. Futsal Košice
    8. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

- klubom bolo odoslané vylosovanie, prvé zápasové bloky sa odohrajú 30.11.2019 v Myjave a v Badíne so začiatkom od 9:00 hod., rozpis zápasov bude odoslaný klubom a zverejnený v ďalšej ÚS.

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1294349   Martin Homoľa   FK Ekoprim Prešov

1304092   Rastislav Haramia   4FSC, o.z.

1306581   Patrik Ďurica   4FSC, o.z.

1304358   Patrik Kuma   4FSC, o.z.

1429891   Adam Moravec   TNF Prievidza

1429892   Michal Csonka   TNF Prievidza

1429893   Ladislav Molnár   TNF Prievidza

1299339   Maximilián Kozák   4FSC, o.z.

1317806   Samuel Gergely   Futsal Team Levice

1328271   Matúš Mráz   Futsal Team Levice

1385690   Denis Cinege   Futsal Team Levice

1295888   Jaroslav Hrdina   4FSC, o.z.

1295864   Dávid Sekera   4FSC, o.z.

1297697   Kristián Múdry   4FSC, o.z.

1302552   Jozef Aksamít   Bonafu

1273988   Róbert Ambrož   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1339206   Martin Žilavý   4FSC, o.z.

1334191   Matej Víglaš   Futsal Team Levice

1289402   Martin Kúdela   Futsal Team Levice

1304937   Matej Zaťko   4FSC, o.z.

1302971   Filip Mašlár   4FSC, o.z.

1306975   Roman Košík   4FSC, o.z.

1257482   Simona Filová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1289076   Michaela Igazová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1322388   Martina Poláčeková   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1235459    Natália Jánošová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1247436   Nikola Rybanská    FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1202994   Erika Birčáková   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1324028   Viktória Golisová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1343284   Vanda Buláková   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1388479   Dominika Chromeková   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1388168   Chiara Žačikova   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1264597   Nikola Griačová    FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1406171   Natália Malíková    FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1273312   Peter Udvorka   Bonafu

1279271   Jakub Šiko   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1323986   Adrián Kováčik    FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1303075   Sebastian Keszei   Bonafu

1369903   Martin Rečka   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1386726   Martin Makovník   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1331530   Erik Porubčan   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1282839   Erik Brezík   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1339424   Emma Nikodémova    Spartak Myjava - futsal

1295045   Matúš Černák   MŠK MAYERSON Nové Zámky

1425680   Martin Mitter   Mimel Lučenec

1265509   Andrea Bogorová    Spartak Myjava - futsal

1244123   Martina Zvončeková   Spartak Myjava - futsal

1293585   Kristína Panáková    Spartak Myjava - futsal

1316922   Katarína Sudorová    Spartak Myjava - futsal

1316921   Veronika Sudorová   Spartak Myjava - futsal

1356889   Diana Šulovská   Spartak Myjava - futsal

1317744   Paulína Tonkovičová   Spartak Myjava - futsal

1267886   Ľubomír Baško    FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1286148   Petra Hrabalová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1230072   Longjie Xia   TNF Prievidza

1396049   Juliána Beňová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1238284   Kristína Griačová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

Prestup :

1338664   Sylvia Smatanová   GRIZZLY Slovakia Košice   Spartak Myjava - futsal  

Prestup s obmedzením: do 30.6.2020

1294781   Zuzana Tomčíková   ŠK Makroteam Žilina   Spartak Myjava - futsal 

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.