US č.21

22.11.2019

Úradná správa Slovenský futsal 21 - 2019/2020 zo dňa 22.11.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje družstvo MIBA Banská Bystrica na rešpektovanie farby domácich dresov v zmysle RS VARTA futsal ligy.

- upozorňuje klub MŠK MAYERSON Nové Zámky, že všetci členovia US musia byť zaregistrovaní v ISSF.

- upozorňuje klub MŠK MAYERSON Nové Zámky na celistvosť videozáznamu zo stretnutia 8.kola MŠK MAYERSON Nové Zámky - ŠK Makroteam Žilina

- oznamuje UHČ 13. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· TNF Lions Prievidza - MŠK MAYERSON Nové Zámky, utorok 26. 11. 2019 o 19:00 h., ŠH Prievidza

· MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina, utorok 26. 11. 2019 o 19:00 h., ŠH Rosinky Žilina

· Futsal Team Levice - Mimel Lučenec, streda 27. 11. 2019 o 19:30 h., ŠH Levice

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 13. kolo VARTA futsal ligy:

26.11.2019

19:00 TNF Prievidza - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Belavý, Bohun, Šlapka - Kuspan)

19:00 MŠK Žilina Futsal - ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Behančin, Matula - Badura)

27.11.2019

19:30 Futsal Team Levice - Mimel Lučenec (Fischer, Botka, Bublávek - Čuhár)

- deleguje na finále ZŠ v Trnave (organizátor Krajský klub SAŠŠ v Trnave)

25.11.2019 od 8.30 hod., Mestská športová hala Trnava (Szkokan)

- deleguje na prípravný zápas U21 Slovensko - Česko

03.12.2019 o 15:00 hod., ŠH sTC Púchov (Budáč ml., Behančin, Matula)

- deleguje na 1. blok Ženskej futsalovej ligy

30.11.2019 od 10:00 hod., ŠH Badín (Brutvanová, Havrila)

30.11.2019 od 10:00 hod., ŠH Myjava (Matula, Botka)

- oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020; bližšie informácie budú upresnené v nasledujúcich US.

- ospravedlnenia: Bohun 7.12., Ploštica 30.11.-13.12., Botka 6.-8.12, 13.-15.12, Čuhár 5.-6.12., 20.-23.12

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje ÚHČ zápasov juniorských súťaží:

3.blok

FEJ U-20, nedeľa 24.11.2019, ŠH Javorkova Žilina

1. od 12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice

2. od 13.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky

3. od 14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky

4. od 15.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Futsal Team Levice

3.blok

FEJ U-20, pondelok 25.11.2019, ŠH Mladosť Bratislava

1. od 11.00 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

2. od 12.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - FK Ekoprim Prešov

3. od 13.30 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - FK Ekoprim Prešov

3.blok

FEJ U-20, štvrtok 28.11.2019, ŠH Aréna Lučenec

1. od 11.00 hod. Mimel Lučenec - TNF Prievidza

2. od 12.00 hod. MIBA Banská Bystrica - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

3. od 13.15 hod. Mimel Lučenec - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

4. od 14.15 hod. MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza

3.blok

FEJ U-17, sobota 23.11.2019, ŠH Žilina-Rosinky

1. od 16.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

2. od 17.15 hod. FK Ekoprim Prešov - TNF Prievidza

3. od 18.30 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza

3.blok

FEJ U-17, sobota 23.11.2019, ŠH Žilina-Rosinky

1. od 12.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky

2. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica

3. od 14.30 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MIBA Banská Bystrica

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje rozpis zápasov 1. bloku Ženskej futsalovej ligy:

30.11.2019 (sobota) od 10:00 hod., športová hala Badín (Tajovského 719/30, Badín - areál Základnej školy):

10:00, SLC Banská Bystrica B - ŠK Makroteam Žilina
11:15, SLC Banská Bystrica A - ŠK Makroteam Žilina
12:20, SLC Banská Bystrica B - Futsal Košice
13:30, SLC Banská Bystrica A - Futsal Košice

30.11.2019 (sobota) od 10:00 hod., športová hala Myjava (Milana Marečka 293, Myjava):

10:00, Spartak Myjava futsal B - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou
11:15, Spartak Myjava futsal A - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou
12:20, Spartak Myjava futsal B - TNF Lions Prievidza
13:30, Spartak Myjava futsal A - TNF Lions Prievidza

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1349057   Natália Čermáková   Spartak Myjava - futsal

1357470   Ella Glatzová   Spartak Myjava - futsal

1256901   Veronika Strončeková   ŠK Makroteam Žilina

1290287   Lucia Grečnárová   ŠK Makroteam Žilina

1245480   Kristína Bažiková   Spartak Myjava - futsal

1317657   Ivana Bozalková   Spartak Myjava - futsal

1247284   Andrea Vrabcová   ŠK Makroteam Žilina

1377203   Nikola Maťková   ŠK Makroteam Žilina

1275946   Veronika Drábiková   ŠK Makroteam Žilina

1314949   Natália Práznovská   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1253880   Nikoleta Hucovičová   Spartak Myjava - futsal

1378792   Monika Beňušová   Spartak Myjava - futsal

1365697   Kristína Vachulová   Spartak Myjava - futsal

1363981   Viktória Valiková   Spartak Myjava - futsal

1332983   Laura Retkesová   Spartak Myjava - futsal

1343107   Emma Obuchová   Spartak Myjava - futsal

1306821   Vanessa Jánošková   Spartak Myjava - futsal

1340741   Natália Janošková   Spartak Myjava - futsal

1324212   Monika Pirťanová   Spartak Myjava - futsal

1299477   Jana Boorová   Spartak Myjava - futsal

1303571   Nicol Chlepková   Spartak Myjava - futsal

1270995   Karin Palkechová   Spartak Myjava - futsal

1351241   Dominika Chlebíková   Spartak Myjava - futsal

1353481   Zuzana Durcová   Spartak Myjava - futsal

1268006   Timotej Farkaš   TNF Prievidza

1287880   Monika Černušková   TNF Prievidza

1274466   Viktória Tkáčiková   TNF Prievidza

1268205   Daniel Medlík   TNF Prievidza

1289983   Sofia Maurerová   TNF Prievidza

1338676   Romana Kováčová   TNF Prievidza

1326337   Natália Andrea Pustajová   TNF Prievidza

1317911   Kristína Zatlkajová   TNF Prievidza

1429921   Šimon Hrašna   MŠK Žilina FUTSAL

1196962   Matúš Sobota   TNF Prievidza

1318730   Matúš Horvát   FK Ekoprim Prešov

1318723   Peter Balaník   FK Ekoprim Prešov

1303990   Martin Dežulian   FK Ekoprim Prešov

Prestup :

1260185   Lenka Hučková   TNF Prievidza   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1223978   Nikoleta Hološková   TNF Prievidza   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

Prestup s obmedzením do 30.06.2020:

1268009   Lívia Potengová   FK Ekoprim Prešov   ŠK Makroteam Žilina

1336004   Sára Kršiaková   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal   Spartak Myjava - futsal

1333777   Katarína Vredíková   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal   Spartak Myjava - futsal

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet; technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.