US č.23

07.12.2018

Úradná správa Slovenský futsal 23 - 2018/2019 zo dňa 7.12.2018

1.) Výkonný výbor

- prijal za riadneho člena SF občianske združenie MFK Dukla Banská Bystrica, IČO: 00629260

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- udeľuje nasledovné sankcie klubu FC Bíli Andeli futsal za porušenie RS Varta futsal ligy v súvislosti so zabezpečením stretnutia FC Bíli Andeli Futsal - Futsal Team Levice. Nezabezpečenie zdravotnej služby - sankcia 40 EUR podľa RS C/3/b, Nemožnosť nahrať US do zápisu ISSF - 20 EUR podľa RS C/3/b, chýbajúca tlačiareň - 20 EUR podľa RS C/3/b. V prípade opakovania problémov so zabezpečením stretnutia pristúpi Exekutíva k športovým dôsledkom takéhoto konania.

- oznamuje úradný hrací čas 12.kola VARTA futsal ligy.

· Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina štvrtok 13.12.2018 o 18:30 h. ŠH Levice (Bohun - Grom - Fischer)

· MŠK Žilina FUTSAL - Lion car MIBA Banská Bystrica piatok 14.12.2018 o 20:00 h. ŠH Rosinky  (Kopec - Hudák - Kubinec)

· Pinerola Futsal 1994 - Rehab Klinik Baraberi sobota 15.12.2018 o 20:30 h. ŠH Interhala Bratislava (Behančin - Belavý - Badura)

· FC Bíli Andeli futsal - MIMEL Lučenec nedela 16.12.2018 o 18:30 h. MŠH Trnava (Matula - Molnár - Krchňavý) TV ESO

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- Ospravedlnenie: Budač P. ml. 13.-23.12. Marko 28.12.

- Obsadenie : Visegrad Four Nations Futsal Ostrava 15.-16.12.18 Havrila

- zaoberala sa námietkou klubu MIMEL Lučenec zo stretnutia 10. kola medzi družstvami Pinerola Futsal 1994 a MIMEL Lučenec a námietku posúdili ako čiastočne oprávnenú. V zmysle RS Varta futsal ligy sa námietkové konanie nespoplatňuje. Voči delegovaným osobám boli vyvodené konzekvencie v zmysle dokumentu zásady činnosti R a DZ.

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- dôrazne upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba)

- Upozornenie!

Za evidenciu žltých a červených kariet zodpovedá klub. V prípade inkasovanej 5,9 a 12 ŽK nesmie hráč nastúpiť na ďalšie majstrovské stretnutie ani v príslušnom hracom bloku pri U20, ani v príslušnom miniturnaji U-17. Ak hráč dostane v ktoromkoľvek zápase červenú kartu, nemôže nastúpiť na ďalšie stretnutie/stretnutia až do vyjadrenia disciplinárnej komisie SFZ; toto pravidlo neplatí, ak je trest ČK udelená po 2 žltých kartách (v tomto prípade je trest jedno stretnutie bez disciplinárneho konania). Pokiaľ je akýkoľvek účastník stretnutia, či už hráč, alebo funkcionár vykázaný z lavičky, nesmie zastávať žiadnu ďalšiu funkciu do rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ.

- Rozpis zápasov a delegovanie:

FEJ U-20, utorok 18.12.2018, ŠH HA Prešov (Šeršeň, Havrila Vladimír)

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - Pinerola OA Dudová Bratislava

2. od 12.00 hod. NLF Olympia Košice - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

3. od 13.15 hod. FK Ekoprim Prešov - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

4. od 14.15 hod. NLF Olympia Košice - Pinerola OA Dudová Bratislava

FEJ U-20, štvrtok 20.12.2018, ŠH Cífer (okr.Trnava) (Bublávek, Kováčik)

rozpis zápasov:

1. od 13.30 hod. FC Bíli Andeli futsal - Futsal Team Levice junior

2. od 14.30 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - Lion Car MIBA Banská Bystrica

3. od 15.45 hod. FC Bíli Andeli futsal - Lion Car MIBA Banská Bystrica

4. od 16.45 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - Futsal Team Levice junior

FEJ U-20, nedeľa 23.12.2018, ŠH Žilina-Rosinky (Nemček Ján, Kaštan)

1. od 11.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MIMEL Lučenec

2. od 12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Lion Car MIBA Banská Bystrica

3. od 13.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Lion Car MIBA Banská Bystrica

4. od 14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MIMEL Lučenec

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny turnajov a harmonogram Ženskej futsalovej ligy:

1. turnaj: 15.12.2018, športová hala Badín (usporiadateľ SLC Banská Bystrica)
10:15, SLC Banská Bystrica - TNF SAN MIA Kanianka
11:20, Banská Bystrica - FK Prešov 
12:30, SLC Banská Bystrica - FK Prešov
13:40, Banská Bystrica - TNF SAN MIA Kanianka

2. turnaj: 22.12.2018, City aréna Prievidza (usporiadateľ TNF SAN MIA Kanianka):
17:15, SLC Banská Bystrica - Grizzly Košice
18:25, TNF SIA MIA Kanianka - Grizly Košice
19:30, SLC Banská Bystrica - Žilina
20:40, TNF SIA MIA Kanianka - Žilina

-vyzýva  kluby, ktoré ešte nenahlásili termíny svojich turnajov, aby ich odoslali na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk

6. Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF - Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas 4.kola Openligy.

· MŠK Nové Zámky-futsal - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou piatok 14.12.2018 o 20:00 h. MŠH Milenium Nové Zámky (Budáč - Szkokan)

7. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

Základné registrácie:

1300676   Roman Prepelica   Mimel Lučenec
1340127   Marko Beran   Mimel Lučenec
1300766   Viktor Babka   Mimel Lučenec
1297985   Lukáš Sahul   Pinerola Futsal 1994
1288376   Laura Žemberyová   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1279741   Dominik Matta   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1266473   Dušan Gábor   FC Bíli Andeli futsal
1266865   Samuel Ďurinský   FC Bíli Andeli futsal
1265885   Samuel Akbar   FC Bíli Andeli futsal
1269562   Radovan Lipovský   FC Bíli Andeli futsal
1271431   Ondrej Staráček   FC Bíli Andeli futsal
1336187   Oliver Fančovič   FC Bíli Andeli futsal
1309032   Radoslav Takáč   MŠK Žilina FUTSAL
1323862   Michaela Uličná   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1324899   Nikola Verčimáková   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1347126   Diana Macková   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1277231   Miroslav Švec   Futsal Team Levice
1161038   Tomáš Rusnák   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1207121   Milan Barabas   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1268030   Dávid Škyrta   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1282003   Nikolas Miloš Pollák   Lion car MIBA Banská Bystrica
1281405   Adrián Strapek   Lion car MIBA Banská Bystrica
1209045   Róbert Stachura   Partizán Bardejov BŠK-futsal
1086782   Peter Hanišak   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.
1268042   Dávid Weiss   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.
1269718   Matúš Pavličko   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.
1269123   Marián Šingliar   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1288545   Michal Trojčák   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.
1193642   Lukáš Alexa   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1100916   Tomáš Sabo   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1193641   Mario Tropp   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1258393   Peter Vernarec   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1196897   Pavol Fejerčák   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1252986   Ľubomír Kovalčík   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1268027   Marián Škyrta   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1355545   Adam Jusko   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1199387   Miroslav Monka   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča

Zamietnuté prestupy a registrácie:

všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu - "Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie" (zo strany hráča)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.