US č.23

06.12.2019

Úradná správa Slovenský futsal 23 - 2019/2020 zo dňa 6.12.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje farebnú zmenu domácich dresov klubu MIBA Banská Bystrica. Hráči: dres čierny, trenírky biele, štulpne čierne s bielymi pásmi. Brankár: bledozelený dres, šedé trenírky a šedé štulpne

- upozorňuje kluby Varta futsal ligy, že tlačivo Extrasedenie, nie je určené pre členov US (zdravotník, vedúci družstva, kameraman, ...) tieto osoby majú byť nahraté riadne v ISSF.

- oznamuje UHČ 11. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec piatok 13.12.2019 o 20.00 ŠH Štiavničky Banská Bystrica

· MŠK Žilina Futsal - MŠK MAYERSON Nové Zámky sobota 14.12.2019 o 19.30. ŠH Rosinky Žilina

· Futsal Team Levice - TNF Prievidza sobota 14.12.2019 o 19.30 ŠH Levice

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 11. kolo VARTA futsal ligy:

13.12.2019

20:00 MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec (Bohun, Belavý, Kováčik - Hrmo)

14.12.2019

19:30 MŠK Žilina Futsal - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Behančin, Nemček, Ježík - Ploštica)

19:30 Futsal Team Levice - TNF Prievidza (Fischer, Grom, Bublávek - Kuspan)

Zmena delegácie:

07.12.2019

19:00 MŠK MAYERSON N. Zámky - Mimel Lučenec (Bohun, Matula, Fischer - Krchňavý ) - nová

Oznamujeme delegátom zväzu zmenu článku RS 2019/2020 Varta futsal ligy čl. B/9/h nové znenie:

h) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí. DZ je povinný do 18-tej hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni konania stretnutia v systéme ISSF vytvoriť a uzatvoriť správu DS a správu DPR. Bezdôvodné neuzatvorenie zápisu resp. správ DZ podľa tohto ustanovenia bude riešené v zmysle interných zásad Exekutívy pre riadenie rozhodcov a delegátov zväzu; prípadne bude postúpené na riešenie disciplinárnemu orgánu.

- oznamujeme, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020 v Aquatermal Dolná Strehová, program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná mailom.

Ospravedlnenia: P. Budáč ml. 6.-7.12. - oneskorene, Poruban 6.-7.12. - oneskorene

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- Exekutíva SF v oblasti riadenia mládeže na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U-20, 18.12.2019 v SH Javorková Žilina nasledovne:

4.blok

FEJ U-20, streda 18.12.2019, ŠH FTVŠ Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 18.00 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina

2. od 19.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina

3. od 20.15 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 21.30 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - MŠK Žilina FUTSAL

4.blok

FEJ U-20, utorok 17.12.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - TNF Prievidza

2. od 12.15 hod. TNF Prievidza - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

4.blok

FEJ U-20, štvrtok 19.12.2019, ŠH Levice

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Futsal Team Levice - Mimel Lučenec

2. od 12.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica

3. od 13.15 hod. Futsal Team Levice - MIBA Banská Bystrica

4. od 14.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - Mimel Lučenec

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.blok

FEJ U-17, streda 18.12.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - TNF Prievidza

2. od 12.15 hod. TNF Prievidza - MIBA Banská Bystrica

3. od 13.30 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica

4.blok

FEJ U-17, štvrtok 19.12.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina

2. od 13.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 14.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny zápasov:

Bánovce nad Bebravou, Mestská športová hala, 15.12.2019:
15:30, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - TNF Lions Prievidza (Matula, Nemček)

Žilina, športová hala ZŠ Javorku, 21.12.2019:
12:00, ŠK Makroteam Žilina - Spartak Myjava B
13:00, Futsal Košice - Spartak Myjava A
14:15, ŠK Makroteam Žilina - Spartak Myjava A
15:15, Futsal Košice - Spartak Myjava B

Prievidza, Mestská športová hala, 22.12.2019:
15:00, TNF Lions Prievidza - SLC Banská Bystrica B
16:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - SLC Banská Bystrica A
17:15, TNF Lions Prievidza - SLC Banská Bystrica A
18:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - SLC Banská Bystrica B

Bánovce nad Bebravou, Mestská športová hala, 5.1.2020:
13:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - ŠK Makroteam Žilina
14:00, TNF Lions Prievidza - Futsal Košice
15:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Futsal Košice
16:15, TNF Lions Prievidza - ŠK Makroteam Žilina

Myjava, Športová hala Myjava, 6.1.2020:
10:00, Spartak Myjava B - SLC Banská Bystrica B
11:00, Spartak Myjava A - SLC Banská Bystrica A
12:15, Spartak Myjava B - SLC Banská Bystrica A
13:15, Spartak Myjava A - SLC Banská Bystrica B

- ukladá klubom povinnosť nahrávania videí cez my.sportnet.online, návod na registráciu bol odoslaný e-mailom zástupcom klubov 5.12.2019 a zároveň upozorňuje dodržiavanie bodu 5/m Rozpisu súťaže.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

Základné registrácie:

1285375   Alexandra Halásová   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1368676   Aneta Surová   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1400362   Nikola Kusá   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1386247   Kristína Kováčiková   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

Dočasná registrácia hráča do 30.06.2020:

1290801   Tomáš Homola   MŠK MAYERSON Nové Zámky

Matrika žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.