US č.24

14.12.2018

Úradná správa Slovenský futsal 24 - 2018/2019 zo dňa 14.12.2018

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- zaznamenala oneskorené začiatky stretnutí ŠK Makroteam Žilina - FC Bíli Andeli futsal (basketbal) a Wild Boys ´02 Bratislava - Futsal Team Levice (súpiska D, oneskorený odchod H z predzápasovej rozcvičky). Upozorňuje družstvá na dodržiavanie začiatku stretnutí.

- upozorňuje družstvo Wild Boys ´02 Bratislava na dodržiavanie RS Varta futsal ligy v bode B/5/d (pitný režim) v prípade opakovanie priestupku pristúpi Exekutíva SF ku konzekvenciám v zmysle RS Varta futsal ligy.

- obdržala vysvetlenie klubu Rehab Klinik Baraberi k nedodržaniu RS Varta futsal ligy v bode B/5/l (nenahratie videa) a udeľuje klubu Rehab Klinik Baraberi pokutu vo výške 50 EUR podľa RS C/3/a.

- oznamuje úradný hrací čas 13.kola VARTA futsal ligy.

· Futsal Team Levice - MIMEL Lučenec piatok 21.12.2018 o 19:30 h. ŠH Levice (Behančin - Botka - Hlavenka)

· Lion car MIBA Banská Bystrica - FC Bíli Andeli futsal piatok 21.12.2018 o 20:00 h. ŠH Štiavničky Banská Bystrica (Ježík - Badura - Jablonický)

· Rehab Klinik Baraberi - MŠK Žilina FUTSAL sobota 22.12.2018 o 20:00 h. ŠH Mladosť Bratislava (Bohún - Molnár - Ploštica)

· ŠK Makroteam Žilina - Wild Boys ´02 Bratislava sobota 22.12.2018 o 20:00 h. ŠH Rosinky Žilina (Matula - Belavý - Moncman) TV ESO

- oprava úradného hracieho času 12.kola VARTA futsal ligy.

· MŠK Žilina FUTSAL - Lion car MIBA Banská Bystrica piatok 14.12.2018 o 20:30 h. ŠH Rosinky Žilina

· Pinerola Futsal 1994 - Rehab Klinik Baraberi sobota 15.12.2018 o 20:30 h. Interhala Bratislava

· FC Bíli Andeli futsal - MIMEL Lučenec nedela 16.12.2018 o 18:30 h. MŠH Trnava TV ESO

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

Zmeny v obsadení: Pinerola Futsal 1994 - Rehab Klinik Baraberi sobota 15.12.2018 Ježík za Belavý

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- dôrazne
upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba)

Upozornenie!

Za evidenciu žltých a červených kariet zodpovedá klub. V prípade inkasovanej 5,9 a 12 ŽK nesmie hráč nastúpiť ani v príslušnom hracom bloku pri U20, ani v príslušnom miniturnaji U-17 na ďalšie majstrovské stretnutie. Ak hráč dostane v ktoromkoľvek zápase červenú kartu, nemôže nastúpiť na ďalšie stretnutie/stretnutia až do vyjadrenia disciplinárnej komisie SFZ. Toto pravidlo neplatí, ak je trest ČK udelená po 2 žltých kartách. V tomto prípade je trest jedno stretnutie bez disciplinárneho konania. Pokiaľ je akýkoľvek účastník stretnutia, či už hráč, alebo funkcionár vykázaný z lavičky, nesmie zastávať žiadnu ďalšiu funkciu do rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ.

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny turnajov a harmonogram Ženskej futsalovej ligy:

1. turnaj: 15.12.2018, športová hala Badín (Botka - Matula) (usporiadateľ SLC Banská Bystrica):
10:15, SLC Banská Bystrica - TNF SAN MIA Kanianka
11:20, Banská Bystrica - FK Prešov 
12:30, SLC Banská Bystrica - FK Prešov
13:40, Banská Bystrica - TNF SAN MIA Kanianka

2. turnaj: 22.12.2018, City aréna Prievidza (Mokrý - Michna) (usporiadateľ TNF SAN MIA Kanianka):
17:15, FK Prešov - Grizzly Košice
18:25, TNF SIA MIA Kanianka - Grizly Košice
19:30, FK Prešov - Žilina
20:40, TNF SIA MIA Kanianka - Žilina

- vyzýva kluby, ktoré ešte nenahlásili termíny svojich turnajov, aby ich odoslali na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk

- predkladá konečnú verziu Rozpisu súťaže, ktorú je možné stiahnuť: futsalexekutiva.sk/l/rs-women-18-19/

6. Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF - Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas 5.kola Openligy.

· MŠK Nové Zámky-futsal - TNF MIA SAN MIA Kanianka piatok 21.12.2018 o 20:00 h. MŠH Milenium Nové Zámky (Szkokan - Molnár)

· FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - MFsK Nitra piatok 21.12.2018 o 20:00 h. ŠH Bánovce nad Bebravou (Matula - Poruban)

7. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

- Základné registrácie:

1356574   Alexej Jurko   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión

1316340   Michael Mato   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión  

1293951   Jakub Gera   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1357177   Jakub Degro   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

1316483   Miloš Hubočan   ŠK Makroteam Žilina  

1288121   Marek Poľa   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión

1344013   Tamara Gembická   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1344665   Ivana Zošiaková    Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.