US č.24

13.12.2019

Úradná správa Slovenský futsal 24 - 2019/2020 zo dňa 13.12.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaregistrovala informáciu o neúčasti trénera klubu MIMEL Lučenec na stretnutí 11.kola MIBA Banská Bystrica - MIMEL Lučenec

- oznamuje UHČ 14. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· Mimel Lučenec - MŠK Žilina FUTSAL, utorok 17.12.2019 o 19.00 h, ŠH Lučenec

· ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza, utorok 17.12.2019 o 19:20 h, ŠH Rosinky Žilina

· MIBA Banská Bystica - Futsal Team Levice, utorok 17.12.2019 o 20.00 h, ŠH Štiavničky Banská Bystrica

- oznamuje UHČ 12. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystica, piatok 20.12.2019 o 20.00 h, ŠH Milénium Nové Zámky

· TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL, sobota 21.12.2019 o 18.00 h, ŠH Prievidza

· ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice, sobota 21.12.2019 o 19.30 h, ŠH Rosinky Žilina

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 14. kolo VARTA futsal ligy:

17.12.2019

19:00 Mimel Lučenec - MŠK Žilina Futsal (Matula, Belavý, P. Budáč st. - Čuhár)

20:00 MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Levice (Polomský, Kopec, Cisko Š. - Hlavenka)

18.12.2019

19:00 ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza (Brutvanová, Havrila, Cisko M. - Badura )

- delegovanie R a D na 12. kolo VARTA futsal ligy:

20.12.2019

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica (Ježík, P. Budáč st., Behančin - Budáč)

21.12.2019

18:00 TNF Prievidza - MŠK Žilina Futsal (Kopec, Havrila, Grom, Kubinec)

19:30 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice (P. Budáč ml., Botka, Poruban - Kuspan)

- delegovanie na Juniorské súťaže

4. blok FEJ U-20

17.12.2019 od 12:00 hod., ŠH Obchodná Akadémia Prešov (Hudák, Š. Cisko)

18.12.2019 od 18:00 hod., ŠH FTVŠ Bratislava (Bohun, Grom)

19.12.2019 od 11:00 hod., ŠH Levice (P. Budáč st., Mózer)

4. blok FEJ U-17

18.12.2019 od 11:00 hod., ŠH Milénium N. Zámky (Grom, Szkokan)

19.12.2019 od 12:00 hod., ŠH Obchodná Akadémia Prešov (Brutvanová, Sendek)

- deleguje R a D na Ženskú futsalovú ligu

21.12.2019 od 12:00 hod., ŠH Javorku Žilina (Matula, Botka)

22.12.2019 od 15:00 hod., Mestská ŠH Prievidza (Botka, Nemček S.)

- oznamujeme delegátom zväzu zmenu článku RS 2019/2020 Varta futsal ligy čl. B/9/h nové znenie:

h) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí. DZ je povinný do 18-tej hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni konania stretnutia v systéme ISSF vytvoriť a uzatvoriť správu DS a správu DPR. Bezdôvodné neuzatvorenie zápisu resp. správ DZ podľa tohto ustanovenia bude riešené v zmysle interných zásad Exekutívy pre riadenie rozhodcov a delegátov zväzu; prípadne bude postúpené na riešenie disciplinárnemu orgánu.

- oznamujeme, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. - 23.2.2020 v Aquatermal Dolná Strehová; program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná mailom.

- žiadame delegátov, ktorí boli delegovaní v 14. kole Varta futsal lige, o zaslanie naskenovaných dokumentov zo stretnutia Porada pred stretnutím a Usporiadateľská služba na adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 20.12.2019.

- ospravedlnenia: Matula 9.-16.12., Šlapka do 31.12. (ukončenie PN)

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U-20, 18.12.2019 v ŠH FTVŠ Bratislava nasledovne:

4.blok

FEJ U-20, streda 18.12.2019, ŠH FTVŠ Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 18.00 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina

2. od 19.15 hod. 4FSC FTVŠ UK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina

3. od 20.15 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 21.30 hod. 4FSC FTVŠ UK Bratislava - MŠK Žilina FUTSAL

4.blok

FEJ U-20, utorok 17.12.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - TNF Prievidza

2. od 12.15 hod. TNF Prievidza - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

3. od 13.30 hod. FK Ekoprim Prešov - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

4.blok

FEJ U-20, štvrtok 19.12.2019, ŠH Levice

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Futsal Team Levice - Mimel Lučenec

2. od 12.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica

3. od 13.15 hod. Futsal Team Levice - MIBA Banská Bystrica

4. od 14.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - Mimel Lučenec

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.blok

FEJ U-17, streda 18.12.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - TNF Prievidza

2. od 12.15 hod. TNF Prievidza - MIBA Banská Bystrica

3. od 13.30 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica

4.blok

FEJ U-17, štvrtok 19.12.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina

2. od 13.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 14.30 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny zápasov:

Bánovce nad Bebravou, Mestská športová hala, 15.12.2019:
15:30, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - TNF Lions Prievidza (Matula, Nemček)

Žilina, športová hala ZŠ Javorku, 21.12.2019:
12:00, ŠK Makroteam Žilina - Spartak Myjava 
13:00, Futsal Košice - Spartak Myjava A
14:15, ŠK Makroteam Žilina - Spartak Myjava A
15:15, Futsal Košice - Spartak Myjava B

Prievidza, Mestská športová hala, 22.12.2019:
15:00, TNF Lions Prievidza - SLC Banská Bystrica B
16:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - SLC Banská Bystrica A
17:15, TNF Lions Prievidza - SLC Banská Bystrica A
18:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - SLC Banská Bystrica B

Bánovce nad Bebravou, Mestská športová hala, 5.1.2020:
13:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - ŠK Makroteam Žilina
14:00, TNF Lions Prievidza - Futsal Košice
15:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Futsal Košice
14:00, TNF Lions Prievidza - ŠK Makroteam Žilina

Myjava, Športová hala Myjava, 6.1.2020:
10:00, Spartak Myjava B - SLC Banská Bystrica B
11:00, Spartak Myjava A - SLC Banská Bystrica A
12:15, Spartak Myjava B - SLC Banská Bystrica A
13:15, Spartak Myjava A - SLC Banská Bystrica B

- ukladá klubom povinnosť nahrávania videí cez my.sportnet.online, návod na registráciu bol odoslaný e-mailom zástupcom klubov 5.12.2019 a zároveň upozorňuje dodržiavanie bodu 5/m Rozpisu súťaže.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1243738   Peter Mútňan   TNF Prievidza

1333597   Michal Veselý   TNF Prievidza

1338459   Katarína Balčiráková   TNF Prievidza

1330786   Vanessa Dunajská   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1304158   Filip Zámečník   4FSC, o.z.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.