US č.25

20.12.2019

Úradná správa Slovenský futsal 25 - 2019/2020 zo dňa 20.12.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala problém s nahrávaním videa na portál video.sportnet.online a určuje náhradný termín nahratia videí do 21.12.2019.

- zaznamenala podnet klubu TNF Prievidza a konštatuje, že podnet nespĺňa náležitosti RS Varta futsal ligy 2019/2020.

- oznamuje UHČ dohrávky 6. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· MŠK MAYERSON Nové Zámky - TNF Prievidza, sobota 28.12.2019 o 18.30 h., ŠH Milénium Nové Zámky

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- Komisia pre riešenie sťažností zaevidovala sťažnosť klubu TNF Lions Prievidza zo stretnutia 14. kola VARTA futsal ligy hraného dňa 17.12.2019 medzi ŠK Makroteam Žilina - TNF Lions Prievidza, riešenie sťažnosti bolo zaevidované v ISSF uznesení; v druhej časti podania rozhodne Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (oprávnená v danej veci rozhodnúť).

- oznamujeme, že v zmysle posledných pokynov zo seminára sú R a DZ povinní sa riadiť v prípade nesúladu termínovej listiny zápasov v US, termínom uvedeným na Futbalnete.

- zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. - 23.2.2020 program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná mailom.

- zmena delegácie:

14.12.2019

19:00 MŠK Žilina Futsal - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Matula za Behančina)

20.12.2019

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica (Botka za Ježíka)

- ospravedlnenia: Matula 9.1.-16.1.; Behančin 14.12. - oneskorene; Poruban 11.1.-12.1., 7.2.-8.2., 15.2., 21.2.-23.2., Ježík 20.12. - oneskorene

3.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- vyzýva klub SLC Banská Bystrica k nahláseniu termínu zápasu dvojičiek

- oznamuje termíny zápasov:

Žilina, športová hala ZŠ Javorku, 21.12.2019:
12:00, ŠK Makroteam Žilina - Spartak Myjava B
13:00, Futsal Košice - Spartak Myjava A
14:15, ŠK Makroteam Žilina - Spartak Myjava 
15:15, Futsal Košice - Spartak Myjava B

Prievidza, Mestská športová hala, 22.12.2019:
15:00, TNF Lions Prievidza - SLC Banská Bystrica 
16:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - SLC Banská Bystrica 
17:15, TNF Lions Prievidza - SLC Banská Bystrica A
18:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - SLC Banská Bystrica B

Bánovce nad Bebravou, Mestská športová hala, 5.1.2020:
13:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - ŠK Makroteam Žilina
14:00, TNF Lions Prievidza - Futsal Košice
15:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Futsal Košice
16:00, TNF Lions Prievidza - ŠK Makroteam Žilina

Myjava, Športová hala Myjava, 6.1.2020:
10:00, Spartak Myjava B - SLC Banská Bystrica B
11:00, Spartak Myjava A - SLC Banská Bystrica A
12:15, Spartak Myjava B - SLC Banská Bystrica A
13:15, Spartak Myjava A - SLC Banská Bystrica B

- ukladá klubom povinnosť nahrávania videí cez my.sportnet.online, návod na registráciu bol odoslaný e-mailom zástupcom klubov 5.12.2019 a zároveň upozorňuje dodržiavanie bodu 5/m Rozpisu súťaže.

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

Základné registrácie:

1323004   František Jozef Kocan   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1288723   Kevin Džačovský   FK Ekoprim Prešov

1267887   Šimon Bačík   TNF Prievidza

1304221   Patrik Sládeček   Bonafu

1274403   Patrik Rédeky   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1305724   Damián Beňo   Futsal Team Levice

1325196   Matej Bistiak   ŠK Makroteam Žilina

1374446   Timotej Tarda   ŠK Makroteam Žilina

1360102   Jana Poliaková   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1382368   Petra Halgašová   Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

1359650   Sofia Labudová   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

1301123   Michal Škarupa   Bonafu

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.