US č.26

04.01.2019

Úradná správa Slovenský futsal 26 - 2018/2019 zo dňa 4.1.2019

Výkonný výbor SF

schvaľuje na návrh predsedu Exekutívy Marcela Budáča ako člena Exekutívy SF zodpovedného za riadenie R a DZ a schvaľuje členov pracovnej skupiny Exekutívy SF

schvaľuje zmenu nominačnej listiny R a DZ, tak ako bola predložená Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- oznamuje úradný hrací čas 14.kola Varta Futsal Ligy

· Futsal Team Levice - Lion car MIBA Banská Bystrica piatok 11.1.2019 o 19:30 h. ŠH Levice (Belavý - Budáč, Kuspán)

· FC Bíli Andeli futsal - Rehab Klinik Barabéri piatok 11.1.2019 o 19:30 h. MŠH Trnava (Bohun - Šlapka, Moncman)

· Wild Boys ´02 Bratislava - MIMEL Lučenec piatok 11.1.2019 o 20:10 h. Interhala Bratislava(Ježík - Behančin, Badura)

· MŠK Žilina FUTSAL - Pinerola Futsal 1994 sobota 12.1.2019 o 20:00 h. ŠH Rosinky Žilina (Botka - Havrila, Hrmo)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.-24.februára 2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou. Poplatok za seminár v sume 20 Eur uhradí každý frekventant priamo na mieste.

- oznamuje R a DZ, že na stránke www.futsalexekutiva.sk/r-a-dz/ boli aktualizované materiály potrebné pre ich činnosť (Popis priestupkov, Smernica Fair-play, Pokyny pre DS a DPR).

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- žiada kluby FEJ U17 a U20, aby zasielali komentáre k stretnutiam vo Worde (font písma Times New Roman, veľkosť písma 12) na adresy redakcia@futsalslovkia.sk a mladez@futsalslovakia.sk do 48 hodín po odohraní stretnutí

FEJ U-17, streda 09.01.2019, ŠH Žilina-Hájik (Michna, Kaštan, S.Nemček)

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - NLF Olympia Košice

2. od 11.50 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

3. od 12.40 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

4. od 13.30 hod. NLF Olympia Košice - FK Ekoprim Prešov

5. od 14.20 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

6. od 15.10 hod. NLF Olympia Košice - ŠK Makroteam Žilina

FEJ U-20, štvrtok 10.01.2019, ŠH HA Prešov (Šeršeň, Hudák)

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina

2. od 12.00 hod. NLF Olympia Košice - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 13.15 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 14.15 hod. NLF Olympia Košice - ŠK Makroteam Žilina

FEJ U-20, štvrtok 10.01.2019, ŠH Aréna Lučenec (Havrila, Jaroši)

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MIMEL Lučenec - Lion Car MIBA Banská Bystrica

2. od 12.15 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Levice junior

3. od 13.30 hod. MIMEL Lučenec - Futsal Team Levice junior

FEJ U-20, sobota 12.01.2019, CITY Aréna Prievidza (Molnár, Poruban)

1. od 10.00 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

2. od 11.00 hod. FC Bíli Andeli futsal - Pinerola OA Dudová Bratislava

3. od 12.15 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - Pinerola OA Dudová Bratislava

4. od 13.15 hod. FC Bíli Andeli futsal - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny turnajov a zápasov dvojičiek Ženskej futsalovej ligy:

- termín prvého zápasu dvojičiek:

5.1.2019 o 16:30 h. TNF MIA SAN MIA Kanianka - ŠK Makroteam Žilina (rozhodcovia: Mokrý, Poruban)

- termín 3. turnaja, ktorý sa odohrá 12. januára 2018 v športovej hale Focus v Kežmarku (organizátor Grizzly Košice):

11:15 h. Grizzly Košice - MFK Dukla Banská Bystrica-futsal
12:20 h. ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica
13:30 h. Grizzly Košice - SLC Banská Bystrica
14:40 h. ŠK Makroteam Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica-futsal

Rozhodcovia: Kopec, Brutvanová

- termíny 4. turnaja, ktorý sa uskutoční 26.1.2019 v Prešove za účastí mužstiev: FK Ekoprim Prešov, Grizzly Košice, ŠK Makroteam Žilina a TNF SIA MIA Kanianka (organizátor FK Ekoprim Prešov)

Rozhodcovia: Marko, Brutvanová

- žiada, aby mužstvá nahlásili na e-mail: women@futsalslovakia.sk termíny zápasov dvojičiek bezodkladne.


6. Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF - Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)
U 02 Martin Svitek 1239488 DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 48/2 DP.

- oznamuje úradný hrací čas 6.kola Openligy.

· TNF MIA SAN MIA KANIANKA - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou piatok 11.1.2019 o 20:00 h. MŠH Prievidza (Mokrý - Poruban)

· MFsK Nitra - MŠK Nové Zámky-futsal piatok 11.1.2019 o 20:00 MŠH Nitra (Matula - Nemček S.)

- oznamuje úradný hrací čas dohrávky 4.kola Openligy.

· TNF MIA SAN MIA KANIANKA - MFsK Nitra nedeľa 6.1.2019 o 18:30 h. MŠH Prievidza (Matula - Nemček S.)

7. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1294781   Zuzana Tomčíková   ŠK Makroteam Žilina
1292147   Barbora Šedivá   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión
1258398   Dávid Gallovič   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1155286   Zuzana Škorvánková   ŠK Makroteam Žilina
1249209   Tomáš Gajan   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1258398   Dávid Gallovič   ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.   preregistrácia hráča
1316811   Veronika Jančová   ŠK Makroteam Žilina
1315706   Veronika Žirková   MFK Dukla Banská Bystrica-futsal
1355695   Barbara Mileiová   MFK Dukla Banská Bystrica-futsal
1278216   Barbora Kozlová   TNF MIA SAN MIA KANIANKA
1315465   Martina Gumanová   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1268009   Lívia Potengová   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

Prestup :

1415398   Emerson Junior De Lima   FC Feniks (Kosovo)   Mimel Lučenec  
1415493   Lucas Matheus Dos Santos Alves   A.S.D. Roma Calcio (Taliansko)   Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2018:

1159546   Marek Paštrnák   Wild Boys '02 Bratislava   FC Bíli Andeli futsal   od 03.01.2019 1177779   František Šporánek   Wild Boys '02 Bratislava   FC Bíli Andeli futsal   od 03.01.2019 

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.