US č.27

03.01.2020

Úradná správa Slovenský futsal 27 - 2019/2020 zo dňa 3.1.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- súhlasí so vzájomnou dohodou klubov TNF Lions Prievidza a MŠK MAYERSON Nové Zámkyfutsal ohľadom výmeny poradia domácich stretnutí 15. a 18. kola Varta futsal ligy.

- oznamuje UHČ 15. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

· MIMEL Lučenec - ŠK Makroteam Žilina, piatok 10.1.2020 o 19.00 h., ŠH Arena Lučenec

· TNF Lions Prievidza - MŠK MAYERSON Nové Zámky Futsal, piatok 10.1.2020 o 20.00 ŠH Prievidza

· MŠK Žilina FUTSAL - MIBA Banská Bystrica, sobota 11.1.2020 o 19.30 h., ŠH Rosinky Žilina

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 15. kolo VARTA futsal ligy:

10.01.2020

19:00 Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina (Polomský, Budáč st., Mózer - Budáč)

20:00 TNF Prievidza - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Fischer, Grom, Kováčik - Krchňavý)

11.01.2020

19:30MŠK Žilina Futsal - MIBA Banská Bystrica (Behančin, Ježík, Šlapka - Ploštica)

- delegovanie na Juniorské súťaže

FEJ U-20

05.01.2020 od 11:00 hod., ŠH Levice (Bublávek, Szkokan)

FEJ U-17

04.01.2020 od 10:30 hod., ŠH Prievidza (Kováčik, Sedlárik)

- Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020 program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná mailom.

Ospravedlnenia: Bohun 11.1., Fischer 17.-19.1.,

3.) Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu (Dušan Štaffen mladez@futsalslovakia.sk)

1.blok

FEJ U-20 nedeľa 05.01.2020, ŠH Levice

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky

2. od 12.15 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK MAYERSON Nové Zámky

3. od 13.30 hod. Futsal Team Levice - FK Ekoprim Prešov

5.blok

FEJ U-20, nedeľa 12.01.2020, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Mimel Lučenec - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

2. od 12.15 hod. MIBA Banská Bystrica - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

3. od 13.15 hod. Mimel Lučenec - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

4. od 14.30 hod. MIBA Banská Bystrica - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

5.blok

FEJ U-20, nedeľa 12.01.2020, ŠH Javorkova Žilina

rozpis zápasov:

1. od 12.30 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

2. od 13.45 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

3. od 15.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.blok

FEJ U-17, sobota 04.01.2020, City Aréna Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 10.30 hod. TNF Prievidza - MŠK Žilina FUTSAL

2. od 11.45 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky

3. od 13.00 hod. TNF Prievidza - MŠK MAYERSON Nové Zámky

5.blok

FEJ U-17, streda 15.01.2020, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 12.30 hod. MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina

2. od 13.45 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

3. od 15.00 hod. MIBA Banská Bystrica - FK Ekoprim Prešov

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje rozpisy jednotlivých blokov:

5. blok

19.1.2020, športová hala Badín
10:00, SLC Banská Bystrica A - TNF Lions Prievidza
11:00, SLC Banská Bystrica B - FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou
12:15, SLC Banská Bystrica A - FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou
13:15, SLC Banská Bystrica B - TNF Lions Prievidza

19.1.2020, športová hala Myjava
10:00, Spartak Myjava futsal A - ŠK Makroteam Žilina
11:00, Spartak Myjava futsal B - Futsal Košice
12:15, Spartak Myjava futsal A - Futsal Košice
13:15, Spartak Myjava futsal B - ŠK Makroteam Žilina

6. blok

25.1.2020, Hádzanárska hala Košice

9:45, Futsal Košice - SLC Banská Bystrica A

10:45, ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica B

12:00, Futsal Košice - SLC Banská Bystrica B

13:00, ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica A

2.2.2020, športová hala Bánovce nad Bebravou

13:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal A

14:00, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal B

15:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal B

16:15, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal A

- vyzýva kluby ŠK Makroteam Žilina, Futsal Košice, SLC Banská Bystrica A a SLC Banská Bystrica B, aby bezodkladne oznámili termíny zápasov dvojičiek.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

Prestup :

1334394   Martin Csiba   Pinerola Futsal 1994   Bonafu

1288397   Dávid Trojan   Red Devils Futsal Club (Poľsko)   FK Ekoprim Prešov

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.