US č.29

25.01.2019

Úradná správa Slovenský futsal 29 - 2018/2019 zo dňa 25.1.2019

· Exekutíva SF (Ploštica Ján)

- TÚ SFZ/Odd. Vzdelávania trénerov oznamuje trénerom, že v spolupráci so Slovenským futsalom v dňoch 13.02.2019 a 20.02.2019 v Bratislave organizuje Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie. Podrobné informácie ohľadom požiadaviek, prihlášok a organizácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

- oznamuje, že dňa 30.1.2019 od 17.30 v priestoroch ŠH Štiavničky v Banskej Bystrici sa uskutoční stretnutie klubov s Exekutívou SF. Program bude zaslaný zainteresovaným subjektom na oficiálne mailové adresy.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- obdržala žiadosť klubu Pinerola Futsal 1994, ohľadom náhradného termínu nahratia videozáznamu (autonehoda) zo stretnutia 15.kola Pinerola Futsal 1994 - FC Bíli Andeli futsal, Žiadosti vyhovuje a určila náhradný termín do 24.1.2019.

- odpočítava na základe RS C/4/d a v zmysle článku 77 bod 1 SP tri body družstvu FC Bíli Andeli futsal za stretnutie odohrané v čase pozastavenia súťažnej činnosti pre neuhradenie zbernej faktúry do dátumu splatnosti 10.1.2019 (úhrada 12.1.2019).

- udeľuje pokuty družstvu FC Bíli Andeli futsal podľa RS C/3/a za neuhradené faktúry v dátume splatnosti za mesiac september 20 EUR (1 deň), október 50 EUR (3 dni), december 20 EUR (2dni)

- udeľuje pokuty družstvu ŠK Makroteam Žilina podľa RS C/3/a za neuhradené faktúry v dátume splatnosti za mesiac august 20 EUR (2 dni), september 20 EUR (2 dni),

- upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.-24.februára 2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou. Poplatok za seminár v sume 20 Eur uhradí každý frekventant priamo na mieste.

- zmeny v delegovaní 16. kola VARTA futsal ligy:

25.01.2019

19:30 FC Bíli Andeli futsal - MŠK Žilina Futsal (Jablonický za Baduru)

20:10 Wild Boys´02 Bratislava - Rehab Klinik Barabéri (Botka za Budáč ml.)

- delegovanie R na FEJ U-17:

29.01.2019 o 10:30 hod., Košice (športová hala Angels Aréna) - Bordáš, Pužér

07.02.2019 o 11:00 hod., Prešov (športová hala Baštová) - M. Cisko, Š. Cisko, V. Havrila

10.02.2019 o 11:00 hod., Žilina (športová hala pri ZŠ Javorku) - Michna, J. Nemček

10.02.2019 o 11:00 hod., Bratislava (športová hala Mladosť) - Bublávek, Bohun

- deleguje R 27.01.2019 na stretnutie žien v Banskej Bystrici - Molnár, Poruban

- deleguje R na 2. kolo play-off Openligy

25.01.2019

20:30 FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - MFsK Nitra (Molnár, Poruban)

26.01.2019

19:30 TNF Mia San Mia Kanianka - MŠK Nové Zámky futsal (Matula, Nemček S.)

- ospravedlnenia: Kopec 25.01-27.01, 31.01-01.02, 16.02., 01.03-02.03; Botka 08.02.-09.02.; Belavý 09.02.; Ploštica 16.02., Ježík 08.03-09.03.; Badura ml. 01.02.-03.02.

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

FEJ U-17, štvrtok 07.02.2019, ŠH HA Prešov

rozpis zápasov:

1. od 10.30 hod. FK Ekoprim Prešov - NLF Olympia Košice

2. od 11.20 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

3. od 12.10 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 13.00 hod. NLF Olympia Košice - ŠK Makroteam Žilina

5. od 13.50 hod. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina

6. od 14.40 hod. MŠK Žilina FUTSAL - NLF Olympia Košice

FEJ U-20, utorok 29.01.2019, Košice

rozpis zápasov:

1. od 10.30 hod. NLF Olympia Košice - MIMEL Lučenec

2. od 11.45 hod. FK Ekoprim Prešov - MIMEL Lučenec

3. od 13.00 hod. NLF Olympia Košice - FK Ekoprim Prešov

FEJ U-20, nedeľa 10.02.2019, ŠH Javorkova Žilina

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - FC Bíli Andeli futsal

2. od 12.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - TNF MIA SAN MIA Kanianka

3. od 13.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF MIA SAN MIA Kanianka

4. od 14.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FC Bíli Andeli futsal

FEJ U-20, nedeľa 10.02.2019, ŠH Mladosť Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 13.30 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - Lion Car MIBA Banská Bystrica

2. od 14.30 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - Futsal Team Levice junior

3. od 15.45 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - Futsal Team Levice junior

4. od 16.45 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - Lion Car MIBA Banská Bystrica

FEJ U-20, utorok 12.02.2019, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 12.15 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina

2. od 13.15 hod. Futsal Team Levice junior - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 14.30 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 15.30 hod. Futsal Team Levice junior - ŠK Makroteam Žilina

FEJ U-20, utorok 12.02.2019, ŠH Arena Lučenec

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MIMEL Lučenec - Pinerola OA Dudová Bratislava

2. od 12.15 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

3. od 13.30 hod. MIMEL Lučenec - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

FEJ U-20, streda 13.02.2019, ŠH Cífer (okr.Trnava)

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FC Bíli Andeli futsal - NLF Olympia Košice

2. od 12.00 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - FK Ekoprim Prešov

3. od 13.15 hod. FC Bíli Andeli futsal - FK Ekoprim Prešov

4. od 14.15 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - NLF Olympia Košice

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny turnajov a harmonogram Ženskej futsalovej ligy:

· termín 4. turnaja, ktorý sa uskutoční 26.1.2019 v Prešove v športovej hale pri Hotelovej akadémii za účastí mužstiev (organizátor FK Ekoprim Prešov):

11.00 h. FK Ekoprim Prešov - ŠK Makroteam Žilina

12.10 h. Grizzly Košice - ŠK Makroteam Žilina

13.20 h. FK Ekoprim Prešov - TNF MIA SAN MIA Kanianka

14.30 h. Grizzly Košice - TNF MIA SAN MIA Kanianka

· termín stretnutia dvojičiek:
SLC Banská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica futsal, nedeľa 27.1.2019 o 15.00 h, športová hala Badín


ŠK Makroteam Žilina - TNF MIA SAN MIA Kanianka
, nedeľa 10.2.2019 o 16.00 h, športová hala pri ZŠ Javorku

· termín 5. turnaja, ktorý sa uskutoční 16.2.2019 v športovej hale Badín (organizátor MFK Dukla Banská Bystrica futsal) za účasti mužstiev:
10.00 h. SLC Banská Bystrica - FK Ekoprim Prešov
11.10 h. MFK Dukla Banská Bystrica futsal - FK Ekoprim Prešov
12:20 h. SLC Banská Bystrica - Grizzly Košice
13:30 h. MFK Dukla Banská Bystrica - Grizzly Košice

· termín 6. turnaja, ktorý sa uskutoční 24.2.2019 v športovej hale ZŠ Rosinky v Žiline, (organizátor ŠK Makroteam Žilina) bude za účasti mužstiev: ŠK Makroteam Žilina, TNF MIA SAN MIA Kanianka, SLC Banská Bystrica, MFK Dukla Banská Bystrica futsal.

Na tomto turnaji bude vyhodnotenie Ženskej futsalovej ligy.

6. Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF - Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

· schvaľuje výsledky základnej časti OL.

- oznamuje zmeny úradných hracích časov 1.kola Play off Openligy 2. stretnutie.

· FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - MFsK Nitra piatok 25.1.2019 o 20:30 h. ŠH Bánovce nad Bebravou

· TNF MIA SAN MIA KANIANKA - MŠK Nové Zámky-futsal - sobota 26.1.2019 o 20:30 h. MŠH Prievidza

- žiada kluby, aby nahlásili termín prípadných tretích zápasov 1.kola playoff na adresu openliga@futsalslovakia.sk v termíne do 29.1.2019.

7. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1282890   Dávid Čisovský   Wild Boys '02 Bratislava
1226219   Frederika Pajonková   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1232256   Peter Šimco   Partizán Bardejov BŠK-futsal
1234804   Tomáš Lihosith   Partizán Bardejov BŠK-futsal
1332386   Soňa Hadbavná   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión
1317432   Richard Matis   GRIZZLY Slovakia Košice   SF - Východoregión

Prestup s obmedzením:

1249682   Adrián Lysák   4FSC, o.z.   Rehab Klinik Barabéri   od 22.01.2019   ukončenie

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.