US č.29

17.01.2020

Úradná správa Slovenský futsal 29 - 2019/2020 zo dňa 17.1.2020

1.) Výkonný výbor

- oznamuje, že v nedeľu 26.1.2020 od 13,00 h. sa v Púchove uskutoční seminár pre trénerov futsalu a záujemcov o trénerstvo futsalu s portugalským trénerom Orlandom Duarte (teória + prax). Viac informácií v pozvánke, ktorá bola zaslaná klubom a trénerom evidovaným v ISSF. Účasť na vzdelávacej aktivite sa zaznamenáva v konte trénera v ISSF.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala žiadosť klubu MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal na zmenu UHČ 18. a 19. kola. Žiadosti sa v zmysle RS Varta futsal ligy vyhovuje.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- deleguje na Ženskú futsalovú ligu

5. blok

19.1.2020 od 10:00 hod., ŠH Badín (Brutvanová, Cisko Š.)

19.1.2020 od 10:45 hod., ŠH Myjava (Bohun, Bublávek)

6. blok

25.1.2020 od 9:45 hod., Hádzanárska hala Košice (Brutvanová, Cisko M.)

2.2.2020 od 13:00 hod., ŠH Bánovce nad Bebravou (Botka, Belavý)

dvojičkové zápasy

27.1.2020 o 18:00 hod., ŠH Badín (P. Budáč st,, Mózer)

31.1.2020 o 19:00 hod., ŠH Rosinky (Botka, Matula)

- zmena delegácie

VARTA futsal liga

17.01.2020

19:30 Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Bublávek za Šlapku)

18.01.2020

18:00 ŠK Makroteam Žilina - MIBA Banská Bystrica (Ježík za Belavého)

FEJ-U17

19.01.2020 od 10:00 hod., ŠH Rosinky Žilina (Nemček S. za Ježíka)

19.01.2020 od 13:45 hod., ŠH Rosinky Žilina (Michna za Behančina)

- Ospravedlnenia: Badura 24.1.-3.2., Grom 20.-24.1, Cisko M. 6.-9.2., Brutvanova 29.2., Šlapka 17.1.-oneskorene, Belavý 18.1. - oneskorene

3.) Exekutíva v oblasti riadenia mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje ÚHČ zápasov FEJ U-20 nasledovne:

6.blok

FEJ U-20, pondelok 20.01.2020, City Aréna Prievidza

rozpis zápasov:

1. od 12.30 hod. TNF Prievidza - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

2. od 13.30 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

3. od 14.45 hod. TNF Prievidza - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

4. od 15.45 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

6.blok

FEJ U-20, štvrtok 23.01.2020, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK MAYERSON Nové Zámky

2. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - Futsal Team Levice

3. od 14.30 hod. FK Ekoprim Prešov - Futsal Team Levice

6.blok

FEJ U-20, štvrtok 23.01.2020, ŠH Aréna Lučenec

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina

2. od 12.00 hod. MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 13.15 hod. Mimel Lučenec - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 14.15 hod. MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina

- na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U-17, 19.01.2020 v SH Žilina-Rosinky (blok začínajúci od 10.00 hod.) nasledovne:

6.blok

FEJ U-17, nedeľa 19.01.2020, ŠH Žilina-Rosinky

rozpis zápasov:

1. od 10.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - MIBA Banská Bystrica

2. od 11.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza

3. od 12.30 hod. MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza

6.blok

FEJ U-17, nedeľa 19.01.2020, ŠH Žilina-Rosinky

rozpis zápasov:

1. od 13.45 hod. MŠK Žilina FUTSAL - MŠK MAYERSON Nové Zámky

2. od 15.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - FK Ekoprim Prešov

3. od 16.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje ÚHČ zápasov Ženskej futsalovej extraligy v jednotlivých blokoch nasledovne:

3. blok (zápasy dvojičiek):
27.1.2020, športová hala Badín
18:00, SLC Banská Bystrica A - SLC Banská Bystrica B

31.1.2020, športová hala Rosinky:
19:00, ŠK Makroteam Žilina - Futsal Košice

5. blok:
19.1.2020, športová hala Badín (Brutmanová, Cisko Š.):
10:00, SLC Banská Bystrica A - TNF Lions Prievidza
11:00, SLC Banská Bystrica B - FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou
12:15, SLC Banská Bystrica A - FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou
13:15, SLC Banská Bystrica B - TNF Lions Prievidza

19.1.2020, športová hala Myjava (Bohun, Bublávek)
12:15, Spartak Myjava futsal B - ŠK Makroteam Žilina
13:30, Spartak Myjava futsal A - ŠK Makroteam Žilina

6. blok (odvetné zápasy dvojičiek):
19.1.2020, športová hala Myjava (Bohun, Bublávek):
10:45, Spartak Myjava futsal B - Spartak Myjava futsal A

7. blok
25.1.2020, Hádzanárska hala Košice (Brutmanová, Cisko M.)
9:45, Futsal Košice - SLC Banská Bystrica A
10:45, ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica 
12:00, Futsal Košice - SLC Banská Bystrica B
13:00, ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica A

2.2.2020, športová hala Bánovce nad Bebravou (Botka, Belavý):
13:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal A
14:00, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal B
15:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal B
16:15, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal A

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1317385   Aleš Pristáš   TNF Prievidza

1344086   Adam Bartko   4FSC, o.z.

1369324   Ján Murin   MIBA Banská Bystrica

1291741   Patrik Majcher   Bonafu

1282197   Dario Adamec   MŠK MAYERSON Nové Zámky

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.