US č.30

24.01.2020

Úradná správa Slovenský futsal 30 - 2019/2020 zo dňa 24.1.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala žiadosť klubu Futsal Team Levice na zmenu UHČ 17.kola medzi družstvami TNF Lions Prievidza a Futsal Team Levice. Žiadosti sa v zmysle RS Varta futsal ligy vyhovuje. Nový termín predohrávky 17. kola stanovuje na 25.1.2020 o 18.00 ŠH Prievidza.

- oznamuje úradný hrací čas predohrávky 17.kola

· TNF Lions Prievidza - Futsal Team Levice, sobota 25.1.2020 o 18.00 ŠH Prievidza

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 17. kolo predohrávka VARTA futsal ligy:

25.01.2020

18:00 TNF Lions Prievidza - Futsal Team Levice (Fischer, Grom, Kováčik - Budáč)

- Komisia pre riešenie sťažností, zaevidovala podnety (sťažnosti na výkon rozhodcov) z klubov:

- Futsal Team Levice zo stretnutia 16. kola Varta futsal ligy hraného dňa 17.01.2020 medzi Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky. Riešenie podnetu je zaevidované v ISSF uznesení.

- MŠK Žilina Futsal 3 podnety zo stretnutia 16. kola Varta futsal ligy hraného dňa 17.01.2020 medzi Mimel Lučenec - MŠK Žilina Futsal. Vyhodnotenie podnetov je zaevidované v ISSF uzneseniach.

3.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje rozpisy zápasov jednotlivých blokov:
3. blok (zápasy dvojičiek):
27.1.2020, športová hala Badín:
18:00, SLC Banská Bystrica A - SLC Banská Bystrica B

31.1.2020, športová hala Rosinky:
19:00, ŠK Makroteam Žilina - Futsal Košice

7. blok
25.1.2020, Hádzanárska hala Košice (Brutvanová, Cisko M.)
9:45, Futsal Košice - SLC Banská Bystrica A
10:45, ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica B
12:00, Futsal Košice - SLC Banská Bystrica B
13:00, ŠK Makroteam Žilina - SLC Banská Bystrica A

2.2.2020, športová hala Bánovce nad Bebravou (Botka, Belavý):
13:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal A
14:00, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal B
15:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal B
16:15, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal A

- kontumuje stretnutie Spartak Myjava futsal A - ŠK Makroteam Žilina v prospech domácich 5:0 na základe Súťažného poriadku článok 81 ods. 1 písm. g).

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1266787   Ján Medveď   MIBA Banská Bystrica

1266781   Jakub Maďar   MIBA Banská Bystrica

1322609   Simon Bálint   MIBA Banská Bystrica

1281907   Juraj Budovič   FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.