US č.31

08.02.2019

Úradná správa Slovenský futsal 31 - 2018/2019 zo dňa 8.2.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

-žiada regionálne zväzy o nahlásenie družstiev, ktoré sa zúčastnia prelínacej súťaže o Varta futsal ligu v sezóne 2018/2019, podľa RS A/8/f v termíne do 15.2.2019.

- upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

- oznamuje úradný hrací čas 18.kola Varta Futsal Ligy

· MIMEL Lučenec - Rehab Klinik Barabéri piatok 15.2.2019 o 19:00 h. ŠH Aréna Lučenec

· Futsal Team Levice - FC Bíli Andeli futsal piatok 15.2.2019 o 19:30 h. ŠH Levice

· Wild Boys ´02 Bratislava - MŠK Žilina Futsal piatok 15.2.2019 o 20:10 h. Hant Aréna Bratislava

· ŠK Makroteam Žilina - Pinerola Futsal 1994 sobota 16.2.2019 o 20:00 h. ŠH Rosinky Žilina

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.-24.februára 2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus.

- oznamuje, že v dňoch 23.-24. februára 2019 organizuje licenčný seminár delegátov Slovenského futsalu ,,licencie P" pre profesionálny futsal v Kežmarských Žľaboch hotel Crocus. Pozvánka bola zaslaná elektronickou poštou.

- úspešné absolvovanie záverečného licenčného seminára je podmienkou pôsobenia vo funkcii delegáta Slovenského futsalu.

- zaevidovala podnet MŠK Žilina Futsal U-17 k stretnutiu medzi Grizzly Slovakia Košice - MŠK Žilina Futsal hraného dňa 01.02.2019. Komisia pre riešenie sťažností odstupuje KM SF stanovisko k danému podnetu. Vyjadrenie klubu bolo zaslané elektronickou formou na oficiálnu mailovú adresu klubu.

- delegovanie R a D na 18. kolo VARTA futsal ligy:

15.02.2019

19:00 h. Mimel Lučenec - Rehab Klinik Barabéri (Kopec, Marko, Kubinec)

19:30 h. Futsal Team Levice - FC Bíli Andeli futsal (Behančin, Šlapka, Budáč)

20:10 h. Wild Boys´02 Bratislava - MŠK Žilina Futsal (Budáč ml., Bublávek, Hlavenka)

16.02.2019

20:00 h. ŠK Makroteam Žilina - Pinerola Futsal 1994 (Peško, Matula, Badura)

- deleguje na play-off Openligy

16.02.2019

17:00 h. TNF MIA SAN MIA Kanianka - MFsK Nitra (Nemček S., Poruban)

- deleguje na Ženskú futsalovú ligu:

ŠK Makroteam Žilina - TNF MIA SAN MIA Kanianka, nedeľa 10.2.2019 o 16.00 h, športová hala pri ZŠ Javorku (Michna, Nemček J.)

FK Ekoprim Prešov - Grizzly Košice, štvrtok 21.2.2019 o 20.15 h, športová hala Hotelovej akadémie Prešov. (Havrila P., Havrila V.)

Turnaj žien 16.2.2019 od 10:00 hod., športová hala Badín (Matula, Nemček S.)

Turnaj žien 24.2.2019 športová hala ZŠ Rosinky v Žiline (Michna, Nemček J.)

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- zaevidovala námietku MŠK Žilina FUTSAL voči výsledku stretnutia 15.kola FEJ U-17 v stretnutí NLF Olympia Košice - MŠK Žilina FUTSAL zo dňa 1.2.

- súhlasí, na základe kladného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov, so zmenou poradia zápasov FEJ U-20, 10.02.2019 v SH Mladosť v Bratislave nasledovne:

- rozpis zápasov FEJ U-20, nedeľa 10.02.2019, ŠH Mladosť Bratislava:

1. od 13.30 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - Lion Car MIBA Banská Bystrica

2. od 14.30 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - Lion Car MIBA Banská Bystrica

3. od 15.45 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - Futsal Team Levice junior

4. od 16.45 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - Futsal Team Levice junior

- rozpis zápasov FEJ U-20, nedeľa 10.02.2019, ŠH Javorkova Žilina:

1. od 11.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - FC Bíli Andeli futsal

2. od 12.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - TNF MIA SAN MIA Kanianka

3. od 13.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF MIA SAN MIA Kanianka

4. od 14.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FC Bíli Andeli futsal

FEJ U-20, utorok 12.02.2019, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 12.15 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina

2. od 13.15 hod. Futsal Team Levice junior - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 14.30 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 15.30 hod. Futsal Team Levice junior - ŠK Makroteam Žilina

FEJ U-20, utorok 12.02.2019, ŠH Arena Lučenec

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MIMEL Lučenec - Pinerola OA Dudová Bratislava

2. od 12.15 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

3. od 13.30 hod. MIMEL Lučenec - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

FEJ U-20, streda 13.02.2019, ŠH Cífer (okr.Trnava)

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FC Bíli Andeli futsal - NLF Olympia Košice

2. od 12.00 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - FK Ekoprim Prešov

3. od 13.15 hod. FC Bíli Andeli futsal - FK Ekoprim Prešov

4. od 14.15 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - NLF Olympia Košice

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)
- oznamuje termíny turnajov a harmonogram Ženskej futsalovej ligy:

· termín stretnutia dvojičiek:

ŠK Makroteam Žilina - TNF MIA SAN MIA Kanianka, nedeľa 10.2.2019 o 16.00 h, športová hala pri ZŠ Javorku,

FK Ekoprim Prešov - Grizzly Košice, štvrtok 21.2.2019 o 20.15 h, športová hala Hotelovej akadémie Prešov.

· termín 5. turnaja, ktorý sa uskutoční 16.2.2019 v športovej hale Badín (organizátor MFK Dukla Banská Bystrica futsal) za účasti mužstiev:

10.00, SLC Banská Bystrica - FK Ekoprim Prešov
11.10, MFK Dukla Banská Bystrica futsal - FK Ekoprim Prešov
12:20, SLC Banská Bystrica - Grizzly Košice
13:30, MFK Dukla Banská Bystrica - Grizzly Košice

· termín 6. turnaja, ktorý sa uskutoční 24.2.2019 v športovej hale ZŠ Rosinky v Žiline, (organizátor ŠK Makroteam Žilina) bude za účasti mužstiev: ŠK Makroteam Žilina, TNF MIA SAN MIA Kanianka, SLC Banská Bystrica, MFK Dukla Banská Bystrica futsal, FK Ekoprim Prešov a Grizzly Košice.

Na tomto turnaji bude vyhodnotenie Ženskej futsalovej ligy.

6. Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF - Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas stretnutia o 3.miesto.

· TNF MIA SAN MIA KANIANKA - MFsK Nitra - sobota 16.2.2019 o 17:00 h. MŠH Prievidza

- žiada kluby, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou a FK Nové Zámky Futsal, aby nahlásili vzájomnú dohodu na termínoch finále Play Off Openligy na adresu openliga@futsalslovakia.sk v termíne do 10.2.2019.

7. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:
1278843   Jakub Binder   Lion car MIBA Banská Bystrica
1304361   Besmir Toči   Pinerola Futsal 1994 
1298072   Boris Žiga   Pinerola Futsal 1994
1301998   Samuel Horváth   Pinerola Futsal 1994
1293590   Radovan Gimecký   FK Ekoprim Prešov   SF - Východoregión

Prestup :
1415733   Jackson Maciel Silva   Associacao Atletico Banco Do Brazil Sao Paolo (Brazília)   Lion car MIBA Banská Bystrica   
1415616   Hendrius Da Silva Serade Sao Borja (Brazília)   Lion car MIBA Banská Bystrica
1288115   Martin Péchy   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Wild Boys '02 Bratislava
1299306   Filip Vaktor   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Wild Boys '02 Bratislava

Prestup s obmedzením:
1288115   Martin Péchy   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Wild Boys '02 Bratislava   k 31.01.2019   ukončenie
1299306   Filip Vaktor   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Wild Boys '02 Bratislava   k 31.01.2019  ukončenie
1301661   Peter Ebringer   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Wild Boys '02 Bratislava  do 30.06.2019

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.