US č.31

30.01.2020

Úradná správa Slovenský futsal 31 - 2019/2020 zo dňa 30.1.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala žiadosť klubu ŠK Makroteam Žilina na zmenu UHČ 17. kola medzi družstvami MŠK Žilina FUTSAL a ŠK Makroteam Žilina v súlade s RS Varta futsal ligy B/3/j. Žiadosti sa vyhovuje. Exekutíva SF v oblasti športovo technických konaní žiada kluby ŠK Makroteam Žilina a MŠK Žilina FUTSAL, aby v termíne do 3.2.2020 nahlásili Exekutíve SF náhradný termín odohrania stretnutia 17. kola Varta futsal ligy.

- oznamuje úradný hrací čas 17.kola

· MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec, piatok 7.2.2020 o 20.00 ŠH Štiavničky.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 17. kolo VARTA futsal ligy:

07.02.2020

20:00 MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec (Bohun, Belavý, P. Budáč ml. - Badura)

- deleguje na Ženskú futsalovú ligu

08.02.2020 o 18:00 hod., ŠH Prievidza (Kováčik, Poruban)

- Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020 pozvánka bola vybraným R a DZ zaslaná mailom. Seminár sa uskutoční v hoteli Novohrad, Novohradská 27, Lučenec.

- Ospravedlnenia: Matula 1.-9.2., Ježík 30.1.-2.2., Ploštica 27.1.-7.2., Belavý 8.2.

3.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje ÚHČ zápasov Ženskej futsalovej ligy:

Dohrávka 5. bloku zápasov, 21.2.2020, športová hala Myjava: 
17:00, Spartak Myjava B - Futsal Košice
18:15, Spartak Myjava A - Futsal Košice

6. blok:
8.2.2020, City Aréna Prievidza:
18:00, TNF Lions Prievidza - FK Orion TIP Bánovce nad Bebravou

7. blok
2.2.2020, športová hala Bánovce nad Bebravou - na základe dohody klubov sa začiatok zápasov posúva o hodinu neskôr:
14:00, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal B
15:00, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal A
16:15, FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou - Spartak Myjava futsal A
17:15, TNF Lions Prievidza - Spartak Myjava futsal B

8. blok
22.2.2020, športová hala Badín:
15:00, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal B
16:00, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal A
17:15, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal A
18:15, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal B

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Prestup s obmedzením do 30.06.2020:

1301061   Matej Ružička   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Bonafu

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.