US č.32

15.02.2019

Úradná správa Slovenský futsal č.32 - 2018/2019 zo dňa 15.2.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- schvaľuje žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava na zmenu UHČ stretnutia 18.kola Wild Boys ´02 Bratislava - MŠK Žilina Futsal. Žiadosť sa spoplatňuje sumou 50 EUR v zmysle RS B/3/e

- prijala záväznú prihlášku do baráže o Varta futsal ligu družstiev
1. MŠK Nové Zámky futsal - Západoregión
2. FK Ekoprim Prešov - Východoregión

- prijala žiadosť regionálneho združenia SF Bratislava o náhradný termín nahlásenia družstva do baráže o Varta futsal ligu. Exekutíva SF v oblasti športovo technických konaní určila náhradný termín do 20.2.2019.

- upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.-24.februára 2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus.

- oznamuje, že v dňoch 23.-24. februára 2019 organizuje licenčný seminár delegátov Slovenského futsalu ,,licencie P" v Kežmarských Žľaboch hotel Crocus.

- zaevidovala podnet MŠK Žilina Futsal U-20 k stretnutiu medzi MŠK Žilina Futsal - FC Bíli Andeli Futsal hraného dňa 10.02.2019. Komisia pre riešenie sťažností vyhodnotila podnet ako opodstatnený stanovisko bolo odstúpené DK SFZ. Vyjadrenie klubu bolo elektronicky zaslané na oficiálnu mailovú adresu.

- zmeny v delegovaní 18. kola VARTA futsal ligy:

15.02.2019

19:30 Futsal Team Levice - FC Bíli Andeli futsal (Botka za Behančina)

16.02.2019

20:00 ŠK Makroteam Žilina - Pinerola Futsal 1994 (Belavý za Peška)

- Ospravedlnenia: Badura ml. 14.2-23.02, 28.02.-02.03., Bohun 16.02.-17.02., Peško 16.02

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen,
mladez@futsalslovakia.sk)

- námietku MŠK Žilina FUTSAL voči výsledku stretnutia 15.kola FEJ U-17 v stretnutí NLF Olympia Košice - MŠK Žilina FUTSAL zo dňa 1.2 zamieta na základe stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF. Námietka sa spoplatňuje v zmysle RS C/3/a sumou 20 EUR

4.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas zápasu SLC Banská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica futsal dňa 16.2.2019 o 8,45 h.

- oznamuje termín 6. turnaja, ktorý sa uskutoční 24.2.2019 v športovej hale ŠG Rosinky v Žiline, (organizátor ŠK Makroteam Žilina) bude za účasti mužstiev: ŠK Makroteam Žilina, TNF MIA SAN MIA Kanianka, SLC Banská Bystrica, MFK Dukla Banská Bystrica futsal, FK Ekoprim Prešov a Grizzly Košice. Na tomto turnaji bude vyhodnotenie Ženskej futsalovej ligy. Harmonogram zápasov bude zaslaný klubom na oficálne mailové adresy v nedeľu 17.2.2019.

5. Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF - Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas finále Openligy 2. stretnutie.

· FK ORIONTIP Bánovce nad Bebravou - MŠK Nové Zámky - piatok 15.2.2019 o 20:00 h. ŠH Bánovce nad Bebravou.

- oznamuje úradný hrací čas stretnutia Openligy o 3. miesto.

· TNF MIA SAN MIA Kanianka - MFsK Nitra - sobota 16.2.2019 o 17:00 h. ŠH Prievidza

6. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1318570   Marek Búry   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1159805   Radoslav Ciprys   FC Spartak Trnava - futsal

1385632   Alžbeta Skučková   MFK Dukla Banská Bystrica-futsal

1265456   Peter Novanský   FC Spartak Trnava - futsal

1275916   Marek Tešlár   Wild Boys '02 Bratislava

1279971   Viktor Kolenička   Lion car MIBA Banská Bystrica

Prestup :

1415788   Aderson Ricardo De Souza Filho   Sport Club Ferreira Do Zezere, Portugalsko   ŠK Makroteam Žilina

Jakub Binder   Lion car MIBA Banská Bystrica

Zamietnuté registrácie:

všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu - "Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie" (zo strany hráča)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.