US č.32

07.02.2020

Úradná správa Slovenský futsal 32 - 2019/2020 zo dňa 7.2.2020

· Výkonný výbor SF

-oznamuje, že najbližšie riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 23.2.2020 v hoteli Novohrad v Lučenci od 12:30 hod.

2.) Exekutíva SF (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

-oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutia Exekutívy SF sa uskutoční 23.2.2020 v hoteli Novohrad v Lučenci od 12:30 hod a bude súčasťou zasadnutia VV SF. Téma stretnutia "príprava súťažného ročníka 20/21". Exekutíva SF, žiada kluby, aby v termíne do 20.2.2020 poslali prípadné návrhy na zmeny v súvislosti s ich účasťou v týchto súťažiach.

3.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala žiadosť klubu MIBA Banská Bystrica na zmenu miesta konania 19. kola medzi družstvami MIBA Banská Bystrica a ŠK Makroteam Žilina v súlade s RS Varta futsal. Žiadosti sa vyhovuje.

- oznamuje úradný hrací čas dohrávky 17.kola

· MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina, utorok 11.2.2020 o 19.30 ŠH Rosinky Žilina.

- oznamuje úradný hrací čas 18.kola

· MŠK MAYERSON Nové Zámky - futsal - TNF Lions Prievidza, piatok 14.2.2020 o 19.00 ŠH Milénium Nové Zámky. (TV Prenos)

· MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL, piatok 14.2.2020 o 20.00 ŠH Štiavničky

· ŠK Makroteam Žilina - MIMEL Lučenec, sobota 15.2.2020 o 19.30 ŠH Rosinky Žilina. (TV Prenos)

4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 18. kolo VARTA futsal ligy:

14.02.2020

19:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - TNF Prievidza (Behančin, Havrila, M. Cisko - Ploštica)

20:00 MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina Futsal (P. Budáč st., Polomský, Mózer - Hlavenka)

15.02.2020

19:30 ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (Matula, Brutvanová, Hudák - Čuhár)

- delegovanie R a D na 17. kolo VARTA futsal ligy:

11.02.2020

19:30 MŠK Žilina Futsal - ŠK Makroteam Žilina (Behančin, Botka, Šlapka - Badura)

- zmena delegácie

VARTA futsal liga

07.02.2020 o 20:00 hod., MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec (Krchňavý za Baduru)

Ženská futsalová liga

08.02.2020 o 18:00 hod., ŠH Prievidza (Botka, Šlapka) - nová

- deleguje na reprezentačný dvojzápas FEJ U-18 a U-16, hraného v ŠH D. Streda:

25.02.2020 o 13:00 hod. SVK - FRA U-16 (Bohun, Budáč ml., Belavý)

25.02.2020 o 15:30 hod. SVK - FRA U-18 (Budáč ml., Belavý, Bohun)

26.02.2020 o 13:00 hod. FRA - SVK U-16 (Matula, Botka, Belavý)

26.02.2020 o 15:30 hod. FRA - SVK U-18 (Belavý, Matula, Botka)

FEJ U-20

12.02.2020 od 11:00 hod., ŠH Badín (P. Budáč st., Mózer)

12.02.2020 od 10:00 hod., ŠH Mladosť Bratislava (Grom, Bublávek)

13.02.2020 od 12:00 hod., ŠH Javorku Žilina (Ježík, Matula)

- Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020 pozvánka bola vybraným R a DZ zaslaná mailom. Seminár sa uskutoční v hoteli Novohrad, Novohradská 27, Lučenec.

- Ospravedlnenia: Fischer 15.2, 29.2., Kováčik 7.-9.2, Bublávek 3.-5.3., Čuhár 21.-23.2., Brutvanová 21.-23.2., Kopec 21.2.,

5.) Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu (Dušan Štafen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje ÚHČ zápasov nasledovne:

7.blok

FEJ U-20, streda 12.02.2020, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 10.00 hod. MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec

2. od 11.15 hod. Mimel Lučenec - FK Ekoprim Prešov

3. od 12.30 hod. MIBA Banská Bystrica - FK Ekoprim Prešov

7.blok

FEJ U-20, streda 12.02.2020, ŠH Mladosť Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 10.00 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - MŠK MAYERSON Nové Zámky

2. od 11.00 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice

3. od 12.15 hod. PKE-M IMOOPTIK Bratislava - Futsal Team Levice

4. od 13.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - MŠK MAYERSON Nové Zámky

7.blok

FEJ U-20, štvrtok 13.02.2020, ŠH Javorkova Žilina

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

2. od 13.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - TNF Prievidza

3. od 14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza

4. od 15.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.blok

FEJ U-17, streda 12.02.2020, ŠH Badín

rozpis zápasov:

1. od 13.30 hod. MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL

2. od 14.45 hod. MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina

3. od 16.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

6.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje ÚHČ zápasov:

Dohrávka 5. bloku zápasov, 21.2.2020, športová hala Myjava: 

17:15, Spartak Myjava B - Futsal Košice

18:30, Spartak Myjava A - Futsal Košice

6. blok:

8.2.2020, City Aréna Prievidza:

18:00, TNF Lions Prievidza - FK Orion TIP Bánovce nad Bebravo

8. blok

22.2.2020, športová hala Badín:

15:00, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal B

16:00, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal A

17:15, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal A

18:15, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal B

7.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Prestup:

1402058   Jose Wellington Matias Torres   ŠK Makroteam Žilina   Mimel Lučenec

Matrika žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.