US č.33

14.02.2020

Úradná správa Slovenský futsal 33 - 2019/2020 zo dňa 14.2.2020

· Výkonný výbor SF

-oznamuje, že najbližšie riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 23.2.2020 v hoteli Novohrad v Lučenci od 12:30 hod.

2.) Exekutíva SF (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

-oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutia Exekutívy SF sa uskutoční 23.2.2020 v hoteli Novohrad v Lučenci od 12:30 hod a bude súčasťou zasadnutia VV SF. Téma stretnutia "príprava súťažného ročníka 20/21". Exekutíva SF, žiada kluby, aby v termíne do 20.2.2020 poslali prípadné návrhy na zmeny v súvislosti s ich účasťou v týchto súťažiach.

3.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas 18.kola

· MŠK MAYERSON Nové Zámky - futsal - Futsal Team Levice, piatok 21.2.2020 o 19.00 ŠH Milénium Nové Zámky.

· MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina, piatok 21.2.2020 o 20.00 ŠH Badín (TV Prenos)

· MŠK Žilina FUTSAL - MIMEL Lučenec, sobota 22.2.2020 o 19.30 ŠH Rosinky Žilina.

4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 19. kolo VARTA futsal ligy:

21.02.2020

19:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Futsal Team Levice (Polomský, Bublávek, P. Budáč st. -Badura)

20:00 MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Peško, Bohun - Kubinec)

22.02.2020

19:30 MŠK Žilina Futsal - Mimel Lučenec (P. Budáč ml., Ježík, Nemček - Hlavenka)

- zmena delegácie

15.02.2020

19:30 ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (Behančin za Hudáka)

- Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21.-23.2.2020 v hoteli Novohrad, Novohradská 27, Lučenec. Za úspešné absolvovanie seminára sa považuje účasť R a DZ v plnom časovom rozsahu. Úspešné absolvovanie je podmienkou pre ďalšie pôsobenie rozhodcov a delegátov zväzu v prebiehajúcom súťažnom ročníku. Náhradný seminár komisia R a DZ neorganizuje.

- Ospravedlnenia: Hudák 14.-16.2. oneskorene, 21.-23.2,

5.) Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu (Dušan Štafen, mladez@futsalslovakia.sk)

8.blok

FEJ U-20, nedeľa 22.03.2020, ŠH Bánovce nad Bebravou

rozpis zápasov:

1. od 13.00 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - MIBA Banská Bystrica

2. od 14.00 hod. TNF Prievidza - Mimel Lučenec

3. od 15.15 hod. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou - Mimel Lučenec

4. od 16.15 hod. TNF Prievidza - MIBA Banská Bystrica

8.blok

FEJ U-20, utorok 24.03.2020, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - ŠK Makroteam Žilina

2. od 12.00 hod. Futsal Team Levice - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 14.15 hod. Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina

8.blok

FEJ U-20, štvrtok 26.03.2020, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

2. od 13.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

3. od 14.30 hod. FK Ekoprim Prešov - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

6.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje termíny zápasov:

Dohrávka 5. bloku zápasov,
21.2.2020, športová hala Myjava:
17:15, Spartak Myjava B - Futsal Košice
18:30, Spartak Myjava A - Futsal Košice

6. blok:
24.2.2020, Športová hala Badín:
18:00, SLC Banská Bystrica B - SLC Banská Bystrica A

8. blok:15.2.2020, Angels Aréna, Košice:
12:30, ŠK Makroteam Žilina - TNF Lions Prievidza
13:30, Futsal Košice - FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou
14:45, ŠK Makroteam Žilina - FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou
15:45, Futsal Košice - TNF Lions Prievidza

22.2.2020, športová hala Badín:
15:00, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal B
16:00, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal A
17:15, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal A
18:15, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal B

7.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1280035   Radovan Môcik   MIBA Banská Bystrica

1397516   Patrik Cinege   Futsal Team Levice

1343298   Peter Černák   MŠK MAYERSON Nové Zámky

Prestup :

1241591   Marián Hudek   ŠK Makroteam Žilina   MŠK Žilina FUTSAL

1301952   Patrik Haramia   1.SFC Canaria Team Malacky   Bonafu

Zmluva o vykonávaní amatérskeho športu:

Jose Wellington Matias Torres   Mimel Lučenec  do 30.06.2021

- žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň poslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.