US č.34

21.02.2020

Úradná správa Slovenský futsal 34 - 2019/2020 zo dňa 21.2.2020

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že najbližšie riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 23.2.2020 v hoteli Novohrad v Lučenci od 12:30 hod.

2.) Exekutíva SF (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)
- oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutia Exekutívy SF sa uskutoční 23.2.2020 v hoteli Novohrad v Lučenci od 12:30 hod a bude súčasťou zasadnutia VV SF. Téma stretnutia "príprava súťažného ročníka 20/21". Exekutíva SF, žiada kluby, aby v termíne do 20.2.2020 poslali prípadné návrhy na zmeny v súvislosti s ich účasťou v týchto súťažiach.

3.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- zaznamenala žiadosť klubu Futsal Team Levice ohľadom termínu 1. zápasu play off VARTA Futsal ligy. Exekutíva žiadosť registruje a v najbližšom možnom termíne k nej príjme stanovisko.

- oznamuje úradný hrací čas 20.kola

  • Futsal Team Levice - TNF Lions Prievidza, piatok 28.2.2020 o 19.30 ŠH Levice
  • MIMEL Lučenec - MIBA Banská Bystrica, piatok 28.2.2020 o 19.00 ŠH Aréna Lučenec
  • ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL, sobota 29.2.2020 o 19.30 ŠH Rosinky Žilina.

4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 20. kolo VARTA futsal ligy:

28.02.2020

19:00 Mimel Lučenec - MIBA Banská Bystrica (Šlapka, Matula, Botka - Budáč)

19:30 Futsal Team Levice - TNF Prievidza (Kopec, P. Budáč ml., Havrila - Kuspan)

29.02.2020

19:30 ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina Futsal (Behančin, Havrila, M. Cisko,- Hrmo)

-ospravedlnenia: Grom 25.2.-01.03., 20.-31.3.,

5.) Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu (Dušan Štafen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas zápasov FEJ

8.blok

FEJ U-20, utorok 24.03.2020, ŠH Milénium Nové Zámky

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - ŠK Makroteam Žilina

2. od 12.00 hod. Futsal Team Levice - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 13.15 hod. MŠK MAYERSON Nové Zámky - MŠK Žilina FUTSAL

4. od 14.15 hod. Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina

8.blok

FEJ U-20, štvrtok 26.03.2020, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

rozpis zápasov:

1. od 12.00 hod. FK Ekoprim Prešov - 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

2. od 13.15 hod. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

3. od 14.30 hod. FK Ekoprim Prešov - PKE-M IMOOPTIK Bratislava

6.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas zápasov:

Dohrávka 5. bloku zápasov, 21.2.2020, športová hala Myjava:
17:15, Spartak Myjava B - Futsal Košice
18:30, Spartak Myjava A - Futsal Košice

6. blok:
24.2.2020, Športová hala Badín:
18:00, SLC Banská Bystrica B - SLC Banská Bystrica A

8. blok:
22.2.2020, športová hala Badín:
15:00, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal B
16:00, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal A
17:15, SLC Banská Bystrica B - Spartak Myjava futsal A
18:15, SLC Banská Bystrica A - Spartak Myjava futsal B

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.