US č.35

08.03.2019

Úradná správa Slovenský futsal 35 - 2018/2019 zo dňa 8.3.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- schvaľuje žiadosť klubu Spartak Trnava na zmenu UHČ stretnutia ¼ Play off 2.stretnutia Spartak Trnava futsal - Wild Boys ´02 Bratislava na sobotu 9.3.2019 o 17:00 h. Zmena sa spoplatňuje sumou 50 EUR podľa RS B/3/e

- oznamuje klubom s právom účasti vo Varta lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v Banskej Bystrici. Čas, miesto a program bude dotknutým subjektom poslaný na oficiálne klubové adresy. Pravdepodobný program bude v čase od 10:00 - 15:00 h.

- upozorňuje družstvá, že v prípade online prenosov ESO TV, treba najneskôr 48 hodín pred stretnutím, na adresu info@tveso.sk, uviesť farbu dresov a prípadného partnera, ktorého chce klub v stretnutí propagovať. V prípade nesplnenia lehoty si TV ESO vyhradzuje právo takéhoto partnera v online prenose neuviesť.

- upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

- oznamuje úradný hrací čas 3.stretnutia 1/4 Play off

· Wild Boys ´02 Bratislava - FC Spartak Trnava futsal, štvrtok 14.3.2019 o 20:30, Hant Aréna Bratislava

· MIMEL Lučenec - Lion car MIBA Banská Bystrica, piatok 15.3.2019 o 19.00, ŠH Aréna Lučenec

· Pinerola futsal 1994 - MŠK Žilina FUTSAL, sobota 16.3.2019 o 20:30, Hant Aréna Bratislava

· ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice, sobota 16.3.2019 o 20:00, ŠH Rosinky Žilina

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 3. kolo štvrťfinále play-off:

14.03.2019

20:30 Wild Boys ´02 Bratislava - FC Spartak Trnava Futsal (Fischer, Grom, Badura)

15.03.2019

19:00 Mimel Lučenec - Lion car MIBA Banská Bystrica (Matula, Badura, Kubinec)

16.03.2019

20:00 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice (Budáč st., Havrila, Moncman)

20:30 Pinerola Futsal 1994 - MŠK Žilina Futsal (Budáč ml., Šlapka, Hlavenka)

- Ospravedlnenia: Botka 22.-24.3.;

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje úradný hrací čas stretnutí FEJ

FEJ U-20, nedeľa 10.03.2019, ŠH Mladosť Bratislava

rozpis zápasov:

1. od 12.30 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - NLF Olympia Košice

2. od 13.30 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - FK Ekoprim Prešov

3. od 14.45 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - FK Ekoprim Prešov

4. od 15.45 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - NLF Olympia Košice

FEJ U-17, pondelok 18.03.2019, ŠH Žilina-Hájik

rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

2. od 11.50 hod. NLF Olympia Košice - FK Ekoprim Prešov

3. od 12.40 hod. MŠK Žilina FUTSAL - NLF Olympia Košice

4. od 13.30 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

5. od 14.20 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

6. od 15.10 hod. NLF Olympia Košice - ŠK Makroteam Žilina

4. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1309772   Miroslav Zajac   MŠK Žilina FUTSAL

1308061   Martin Pleva   MŠK Žilina FUTSAL   preregistrácia

1298028   Michal Strolka   Pinerola Futsal 1994

1334394   Martin Csiba   Pinerola Futsal 1994

Prestup :

1415794   Willians Santos   Imbituva Futsal (Brazília)   Pinerola Futsal 1994

všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu - "Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie" (zo strany hráča)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.