US č.36

15.03.2019

Úradná správa Slovenský futsal 36 - 2018/2019 zo dňa 15.3.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)- oznamuje klubom s právom účasti vo Varta lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici . Čas a program bude dotknutým subjektom poslaný na oficiálne klubové adresy. Pravdepodobný program bude od 10:00 - 15:00.

- upozorňuje družstvá, že v prípade online prenosov ESO TV, treba najneskôr 48 hodín pred stretnutím, na adresu info@tveso.sk, uviesť farbu dresov a prípadného partnera, ktorého chce klub v stretnutí propagovať. V prípade nesplnenia lehoty si TV ESO vyhradzuje právo takéhoto partnera v online prenose neuviesť.

- upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

- upozorňuje kluby, že prípade ukončenia ¼ finálových sérií tento víkend 14.-16.3.2017, je plánovaný začiatok semifinále play off naplánovaný na 22.-23.3.2019.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že na základe splnenia podmienok vzdelávania zameraného na prípravu delegátov licencie ,,P" v dňoch 23. - 24.2.2019, získali oprávnenie do roku 2023 títo absolventi: Vladimír Badura, Ľudovít Hrmo, Marcel Kubinec, Vlastimil Kuspan, Ján Ploštica, Peter Slimák, Rudolf Krchňavý, Štefan Moncman, Ivan Čuhár, Jozef Hlavenka, Marcel Budáč.

- delegovanie R a D na ďalšie kolo play-off bude poslané mailovou komunikáciou.

- zaevidovala podnet FC Spartak Trnava Futsal k stretnutiu druhého kolo play-off. Podnet bol vyhodnotený ako čiastočne opodstatnený. Stanovisko klubu bude zaslané elektronickou formou. Zároveň odstupujeme stanovisko k disciplinárnym opatreniam DK SFZ.

- ospravedlnenia: Badura 22.-24.3;

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- rozpis zápasov FEJ U-17, pondelok 18.03.2019, ŠH Žilina-Hájik

1. od 11.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - ŠK Makroteam Žilina

2. od 11.50 hod. NLF Olympia Košice - FK Ekoprim Prešov

3. od 12.40 hod. MŠK Žilina FUTSAL - NLF Olympia Košice

4. od 13.30 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

5. od 14.20 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

6. od 15.10 hod. NLF Olympia Košice - ŠK Makroteam Žilina

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.