US č.37

22.03.2019

Úradná správa Slovenský futsal 37 - 2018/2019 zo dňa 22.3.2019

· Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- odstupuje disciplinárnej komisii SFZ vedúceho družstva ŠK Makroteam Žilina Anton Ďurina r.č 1096345 za porušenie SP SF článok 57/b

- odstupuje disciplinárnej komisii SFZ rozhodcu Peter Budáč r.č 1038563 za porušenie SP SF článok 68/c a dokumentu "Zásady činnosti R a DZ" článok 7 písm. d)

- udeľuje pokutu klubu MŠK Žilina FUTSAL za nedostatočnú prípravu stretnutia VARTA Futsal Ligy medzi MŠK Žilina FUTSAL a Pinerola Futsal 1994 - nezabezpečenie všetkých náležitostí spojených s prípravou stretnutia podľa RS B/5. Klubu sa udeľuje pokuta 20 EUR v zmysle RS C/3/b

- oznamuje klubom s právom účasti vo Varta Futsal lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Čas a program bude dotknutým subjektom poslaný na oficiálne klubové adresy. Pravdepodobný program bude od 10:00 do 15:00 h.

- oznamuje klubom, ktoré nemajú povinnosť zúčastniť sa stretnutia klubov, že v prípade záujmu o účasť ich zástupcu na stretnutí klubov 7.4.2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici, treba nahlásiť zástupcu klubu v termíne do 31.3.2019 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

- upozorňuje družstvá, že v prípade online prenosov ESO TV, treba najneskôr 48 hodín pred stretnutím, na adresu info@tveso.sk, uviesť farbu dresov a prípadného partnera, ktorého chce klub v stretnutí propagovať. V prípade nesplnenia lehoty si TV ESO vyhradzuje právo takéhoto partnera v online prenose neuviesť.

- oznamuje úradný hrací čas 1.stretnutia semifinále Play off

· Pinerola Futsal 1994 - Wild Boys ´02 Bratislava piatok 22.3.2019 o 20:10, Hant Aréna Bratislava

· MIMEL Lučenec - ŠK Makroteam Žilina, piatok 22.3.2019 o 19.00, ŠH Aréna Lučenec

- oznamuje úradný hrací čas 2.stretnutia semifinále Play off

· Wild Boys ´02 Bratislava - Pinerola Futsal 1994, sobota 30.3.2019 o 20:15, Hant Aréna Bratislava

· ŠK Makroteam Žilina - MIMEL Lučenec, sobota 30.3.2019 o 20.00, ŠH Rosinky Žilina

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na 2. kolo semifinále play-off:

30.03.2019

20:00 ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (Botka, Budáč ml., Ježík, Ploštica)

20:15 Wild Boys ´02 Bratislava - Pinerola Futsal 1994 (Bohun, Kopec, Peško, Kubinec)

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- schvaľuje výsledky FEJ U-17 v sezóne 2018/2019 a konečné poradie FEJ U-17 v sezóne 2018/2019 nasledovne:

1. ŠK Makroteam Žilina

2. MŠK Žilina FUTSAL

3. FK Ekoprim Prešov

4. NLF Olympia Košice

- schvaľuje tabuľku strelcov FEJ U-17 v sezóne 2018/2019 - víťazom je Martin SABOL NLF Olympia Košice

- schvaľuje výsledky FEJ U-20 v sezóne 2018/2019 a konečné poradie FEJ U-20 v sezóne 2018/2019 nasledovne:

1. NLF Olympia Košice

2. FK Ekoprim Prešov

3. MŠK Žilina FUTSAL

4. FC Spartak Trnava - futsal

5. Wild Boys ´02 Brarislava

6. Mimel Lučenec

7. Futsal team Levice

8. Pinerola Futsal 1994

9. TNF MIA SAN MIA Kanianka

10. ŠK Makroteam Žilina

11. Lion Car MIBA Banská Bystrica

- schvaľuje tabuľku strelcov FEJ U-20 v sezóne 2018/2019 - víťazom je Filip MARTON FK Ekoprim Prešov

- na základe rozpisu súťaže a konečného poradia v súťaži FEJ U-20 oznamuje rozpis zápasov pre FINAL FOUR Slovenského pohára 2019 nasledovne:

streda 10.04.2019, ŠH Badín

1. od 12.00 hod. NLF Olympia Košice - FC Spartak Trnava-futsal

2. od 13.00 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

3. od 14.15 hod. zápas o 3.miesto

4. od 15.15 hod. finále

Po finále sa od 16.30 uskutoční vyhlásenie výsledkov FEJ U-20 a FINAL FOUR SP U-20

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.