US č. 39

05.04.2019

Úradná správa Slovenský futsal 39 - 2018/2019 zo dňa 5.4.2019

· Výkonný výbor SF

- oznamuje, že dňa 8.4.2019 sa v Banskej Bystrici uskutoční riadne zasadnutie VV SF

· Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom s právom účasti vo Varta lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici; čas a program bude dotknutým subjektom poslaný na oficiálne klubové adresy (pravdepodobný program bude v trvaní od 10:00 do 15:00 h).

- žiada kluby hrajúce Play Off, aby v termíne do 10.4. nahlásili na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk svoje nominácie do ankety Hráč mesiaca marec.

- zaznamenala oneskorený začiatok stretnutia 2. semifinále play off Varta Futsal ligy medzi ŠK Makroteam Žilina a MIMEL Lučenec. (predchádzajúce stretnutie basketbalu). Upozorňuje družstvá na dôsledné plánovanie začiatku stretnutí s možnou kolidáciou prechádzajúcich športových podujatí.

- Oprava UHČ 3. stretnutia semifinále play off Varta Futsal ligy

· MIMEL Lučenec - ŠK Makroteam Žilina, piatok 5.4.2019 o 19.00, ŠH Aréna Lučenec

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- deleguje na Final Four FEJ U-20 10.04.2019 o 12:00 hod. v športovej hale Badín (Ježík, P. Budáč st.)

- zmeny delegovania:

05.04.2019

20:30 Pinerola Futsal 1994 - Wild Boys ´02 Bratislava (R3 Bohun za Budáč ml.)

- Ospravedlnenia: Botka 18.-22.04.; Budáč ml. 05.-07.04.; 12.-14.4.; 26.4.-05.05.; Badura ml. 12.-14.4.;

- delegovanie na prípravný dvojzápas proti Egyptu:

09.04.2019 v športovej hale Levice: 19:30 Slovensko - Egypt (Peško, Belavý, Budáč ml.)

10.04.2019 v športovej hale Štiavničky v Banskej Bystrici: 19:30 Egypt - Slovensko (Belavý, Peško, Ježík)

3.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- na základe rozpisu súťaže a konečného poradia v súťaži FEJ U-20 oznamuje rozpis zápasov pre FINAL FOUR Slovenského pohára 2019 (streda 10.04.2019, ŠH Badín) nasledovne:

12.00 hod. NLF Olympia Košice - FC Spartak Trnava-futsal

13.00 hod. FK Ekoprim Prešov - MŠK Žilina FUTSAL

14.15 hod. zápas o 3.miesto

15.15 hod. finále

16.30 vyhlásenie výsledkov FEJ U-20 a FINAL FOUR U-20

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.