US č.39

27.03.2020

Úradná správa Slovenský futsal 39 - 2019/2020 zo dňa 27.3.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 prostredníctvom dokumentu https://docs.google.com/document/d/10kj4Es0HX2w68UtcZlGUmC3eJn6EUrDoGNYahUvjM1w/edit?usp=sharing

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.