ÚS č.4

27.07.2018

1. Exekutíva
- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy.


2. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

- oznamuje klubom, že termín na uhradenie štartovného 500 eur v zmysle článku C/1/h RS 2018/2019 uplynie 31.7.2018; štartovné treba uhradiť na účet SF: Tatra Banka, a.s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389; v tejto súvislosti oznamuje, že k 27. 7. 2018 eviduje úhrady štartovného od klubov Mimel Lučenec, Pinerola futsal 1994, ŠK Makroteam Žilina a Wild Boys´02 Bratislava.


- oznamuje klubom Mimel Lučenec a Pinerola futsal 1994, že úhrada štartovného bola realizovaná v súlade s článkom C/2/d RS (započítanie na odmenu za umiestnenie).


- oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/2018 je 31.7.2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 03.08.2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov uvedené v adresári 1.SLF 2017/2018 alebo ISSF.


- zaevidovala žiadosť klubov Mimel Lučenec, ŠK Makroteam Žilina, Wild Boys ´02 Bratislava, Futsal Team Levice a MŠK Žilina o použitie finančnej zábezpeky zo súťažného ročníka 2017/2018 na nový súťažný ročník 2018/2019.


- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA Banská Bystrica, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.


- uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu MŠK Žilina futsal.


- vyzýva kluby VARTA Futsal Ligy a FEJ, aby si v prípade potreby bezodkladne aktualizovali svoje oficiálne emailové adresy.


3. Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží:

- vyzýva kluby, aby v termíne do 5.8.2018 nahlásili na email exekutiva@futsalslovakia.sk, prípadnú dohodu s klubom, s ktorým budú tvoriť "dvojičku" vo Futsalovej extralige juniorov U-20 v sezóne 2018/2019; dohodu musia potvrdiť oba zainteresované kluby. Po tomto termíne bude ostatným účastníkom dvojička vyžrebovaná. 


- zaevidovala dohodu klubov MIBA Banská Bystrica / Futsal Team Levice a MŠ Žilina futsal / ŠK Makroteam Žilina o vytvorení spoločných "dvojičiek" za účelom štartu vo FEJ U20.


- zaevidovala späťvzatie prihlášky družstiev KSF DOXX Žilina v kategórii U20 a U17 a oznamuje, že počet účastníkov vo FEJ U20 sa znížil na 12 a vo FEJ U17 na 4.


- zaevidovala žiadosť klubu Pinerola futsal 1994 o predĺženie lehoty na pripomienkovanie RS FEJ U20 2018/2019 a predlžuje lehotu na uzávierku pripomienok klubov na 5.8.2018; RS FEJ U20 2018/2019 je možné pripomienkovať tu: https://docs.google.com/document/d/1JOSKl71UZ-fRfh4WesELQv_LabEpiJ0pKN8zquDGZXg/edit?usp=sharing


4. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

- oznamuje, že v dňoch 31.8. - 1.9.2018 sa v Púchove uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16,00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15.8.2018 na adresuexekutiva@futsalslovakia.sk.


- oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ v aj v sezóne 2017/2018, sa začína 1.9.2018 o 10,30 h. v Púchove.


- zaznamenala prihlášky na školenie DZ: Moncman, Hlavenka.
- zaznamenala prihlášky na školenie R: Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Š.Cisko, M.Cisko, Havrila, Gubala, Sedlárik.


5. Exekutíva v oblasti matričných konaní:

- oznamuje zrealizované matričné úkony.
Schválené prestupy:

Patrik Zaťovič (1228639) z FK Dragons Podolie do Pinerola Futsal 1994 Bratislava.
Schválené prestupy s obmedzením: do 30.6.2019:
Adrian Lisák (1249682) z 4FSC, o.z. do Rehab Klinik Barabéri Bratislava,
Róbert Maglen (1176633) z 4FSC, o.z. do Rehab Klinik Barabéri Bratislava,
Jozef Sípoš (1302099) z ŠK Slovan Bratislava do Wild Boys´02 Bratislava,
Filip Vaktor (1299306) z ŠK Slovan Bratislava do Wild Boys´02 Bratislava.


Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.