US č.40

03.04.2020

Úradná správa Slovenský futsal 40 - 2019/2020 zo dňa 3.4.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu  link

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.