US č.42

26.04.2019

Úradná správa Slovenský futsal 42 - 2018/2019 zo dňa 26.4.2019

· Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že školenie trénerov na licenciu "SFZ Futsal" sa uskutoční v dvoch blokoch v predpokladanom termíne 8. - 9. jún 2019 a 20. - 21. júl 2019. Tréneri, ktorí budú vykonávať túto činnosť pri mládežníckych družstvách (FEJ U20, FEJ U17) v ročníku 2019/2020 majú školenie po vyslaní klubom zdarma. Prihlasovať sa je možné od 25.4. do 26.5.2019. Bližšie informácie nájdete zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

- oznamuje UHČ 3. stretnutia finále Varta Futsal ligy

· Pinerola Futsal 1994 - MIMEL Lučenec, streda 1.5.2019 o 20.10 h., Hant Aréna Bratislava

· Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- delegovanie R a D na finálové stretnutia play-off:

01.05.2019

20:10 Pinerola Futsal 1994 - Mimel Lučenec (Botka, Havrila, Belavý, Kubinec)

- zmeny delegovania

29.04.2019

19:45 Wild Boys ´02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Bohun za Belavého)

- ospravedlnenia: Brutvanová k dispozícii po PN od 19.04.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.